Cc-Bağlantı Çıkışları

Sorun bildirin Kaynağı göster

CC derleme çıkışları içeren yardımcı sınıf.

Üyeler

yürütülebilir

File CcLinkingOutputs.executable

Bağlı yürütülebilir verileri temsil eder. None iade edilebilir.

LibraryToLink CcLinkingOutputs.library_to_link

Bu çıkışları daha fazla bağlantıya dahil etmek için LibraryToLink. None iade edilebilir.