KitaplıkToLink

Sorun bildirin Kaynağı göster

Kullanıcının bağlantı oluşturabileceği bir kitaplık.

Üyeler

bool LibraryToLink.alwayslink

Statik kitaplığın/nesnelerin --all__block blokunda bağlanıp bağlanmayacağı.

dinamik_kitaplık

File LibraryToLink.dynamic_library

Dinamik kitaplığın Artifact tanesi bağlanacak. interface_library aktarılmazsa her zaman çalışma zamanı için ve bağlantı oluşturmak için kullanılır. None iade edilebilir.

arayüz_kitaplığı

File LibraryToLink.interface_library

Arayüz kitaplığının Artifact tanesi bağlanacak. None iade edilebilir.

lto_bitkod_dosyaları

sequence LibraryToLink.lto_bitcode_files

Kitaplıktaki List LTO bit kodu dosyası. None iade edilebilir.

nesneler

sequence LibraryToLink.objects

Kitaplıktaki nesne dosyalarının List kadarı. None iade edilebilir.

resim_lto_bit_kodu_dosyaları

sequence LibraryToLink.pic_lto_bitcode_files

Kitaplıktaki List LTO bit kodu resim dosyası. None iade edilebilir.

resim_nesneleri

sequence LibraryToLink.pic_objects

Kitaplıktaki resim nesnelerinin List tanesi. None iade edilebilir.

resim_statik_kitaplığı

File LibraryToLink.pic_static_library

Artifact resim statik kitaplığı bağlanacak. None iade edilebilir.

File LibraryToLink.resolved_symlink_dynamic_library

dynamic_library bir sembolik bağlantıysa bağlanacak dinamik kitaplığın Artifact çözümü, aksi takdirde Yok olarak ayarlanacaktır. None iade edilebilir.

File LibraryToLink.resolved_symlink_interface_library

interface_library bir sembolik bağlantıysa bağlanacak arayüz kitaplığının Artifact çözümü; aksi takdirde, Yok. None iade edilebilir.

statik_kitaplık

File LibraryToLink.static_library

Artifact statik kitaplık bağlanacak. None iade edilebilir.