Dosya

Sorun bildirin Kaynağı göster

Bu nesne, yürütme aşamasında okunacak veya yazılacak bir dosya veya dizini temsil etmek üzere analiz aşamasında oluşturulur. Bu, açık bir dosya herkese açık kullanıcı adı değildir ve dosya içeriğini doğrudan okumak veya yazmak için kullanılamaz. Bunun yerine, bu grafiği işlem oluşturma işlevlerine aktararak bir kural uygulama işlevinde işlem grafiği oluşturmak için kullanırsınız. Daha fazla bilgi için Kurallar sayfasını inceleyin.

Bir File, map_each işlevi kullanılmadan Args nesnesine iletildiğinde path alanının değeri alınarak bir dizeye dönüştürülür.

Üyeler

temel ad

string File.basename

Dosyanın temel adı. Bu, dizinin içindeki dosyanın adıdır.

Dirname

string File.dirname

Bu dosyayı içeren dizinin adı. path değerinden alınır ve her zaman yürütme dizinine göreli olur.

uzantı

string File.extension

En sağdaki dönemi izleyen (içermeyen) bu dosyanın dosya uzantısı. Dosyanın temel adında nokta yoksa boş dize.

dizin

bool File.is_directory

Bu bir dizinse doğru değerini döndürür.

kaynak_kaynak

bool File.is_source

Bu bir kaynak dosyaysa (ör. oluşturulmadıysa) doğru değerini döndürür.

owner

Label File.owner

Bu dosyayı oluşturan hedefin etiketi. None iade edilebilir.

yol

string File.path

Çalışma alanının yürütme dizinine göre bu dosyanın yürütme yolu. Bileşen, kök adı verilen isteğe bağlı bir birinci bölüm (ayrıca kök modülüne bakın) ve ikinci parça olan short_path adlı parçadan oluşur. Kök, genellikle oluşturulmayan dosyalar için kullanılan boş bir alan olabilir. Oluşturulan dosyalarda, genellikle söz konusu dosyayı oluştururken kullanılan hedef CPU mimarisi gibi öğeleri kodlayan, yapılandırmaya özel bir yol parçası içerir. İkili dosya çalıştırma dosyalarındaysa dosyanın eşlendiği yol için short_path kullanın.

kök

root File.root

Bu dosyanın altında bulunduğu kök.

kısa_yol

string File.short_path

Bu dosyanın kök dizinine göre yolu. Söz konusu kökten, yani yolun belirli yapılandırmalara özel parçaları dahil değildir. Bu, aynı zamanda, bir ikili programın Runfile'larında bulunan dosyanın eşlendiği yoldur.

ağaç_göreli_yol

string File.tree_relative_path

Üst öğe için is_directory alanı doğruysa bu dosyanın, üst öğe ağacının köküne göre yolu. tree_relative_path yalnızca bir işlem komutundaki dizinde bulunan genişletilmiş dosyalarda (ör. Args.add_all()) kullanılabilir. Diğer dosya türlerinde bu alana erişmek bir hatadır.