test

Sorun bildirin Kaynağı göster

Starlark'ın test altyapısına erişmesi için yardımcı yöntemler.

Üyeler

analysis_test

None testing.analysis_test(name, implementation, attrs={}, fragments=[], toolchains=[], attr_values={})

Yeni bir analiz testi hedefi oluşturur.

Testin geçişli bağımlılıklarının sayısı sınırlıdır. Sınır, --analysis_testing_deps_limit işareti tarafından kontrol edilir.

Parametreler

Parametre Açıklama
name gerekli
Hedefin adı. '[A-Za-z_][A-Za-z0-9_]*' kalıbıyla eşleşen bir Starlark tanımlayıcısı olmalıdır.
implementation gerekli
Bu analiz testini uygulayan Starlark işlevi. Tam olarak bir parametresi olmalıdır: ctx. Fonksiyon, analiz aşamasında çağrılır. Bu API, attrs tarafından beyan edilen ve attr_values aracılığıyla doldurulan özelliklere erişebilir. Uygulama işlevi, işlemleri kaydedemez. Bunun yerine, AnalysisTestResultInfo öğesini sağlayarak bir başarılı/başarısız sonucu kaydetmelidir.
attrs dict; varsayılan olarak {}
Özellikleri bildiren sözlük. Kural çağrısına bakın. Özelliklerin, analysis_test_transition kullanılarak tanımlanan yapılandırma geçişlerini kullanmasına izin verilir.
fragments dize'nin sequence; varsayılan olarak [] şeklindedir
Analiz testinin uygulanması için kullanılabilen yapılandırma parçalarının listesi.
toolchains sequence; varsayılan değer: []
Test için gereken araç zinciri grubu. Kural çağrısına bakın.
attr_values dize'nin dict değeri; varsayılan olarak {}
Uygulamaya geçirilecek özellik değerleri sözlüğü.

ExecutionInfo

ExecutionInfo testing.ExecutionInfo(requirements={}, exec_group='test')

testing.ExecutionInfo sağlayıcı anahtarı/kurucu

TestEnvironment

RunEnvironmentInfo testing.TestEnvironment(environment, inherited_environment=[])

Kullanımdan kaldırıldı: Bunun yerine RunEnvironmentInfo'yu kullanın. Yeni bir test ortamı sağlayıcısı oluşturur. Test yürütme sırasında kullanıma sunulacak ekstra ortam değişkenlerini belirtmek için bu sağlayıcıyı kullanın.

Parametreler

Parametre Açıklama
environment gerekli
Ortam değişkenlerini ve değerlerini temsil eden dize anahtarlarının ve değerlerinin eşlemesi. Bunlar, test sırasında kullanılabilir olacaktır.
inherited_environment dize'nin sequence; varsayılan olarak []
Ortam değişkenlerinin adlarından oluşan bir dizidir. Bu değişkenler, test yürütme sırasında kabuk ortamından alınan mevcut değerleriyle kullanılabilir. Bir değişken hem environment hem de inherited_environment içinde yer alıyorsa kabuk ortamından devralınan değer ayarlanırsa öncelikli olur.