kapsam_yaygın

Sorun bildirin Kaynağı göster

Kapsamla ilgili altyapıya erişmek için yardımcı işlevler.

Üyeler

instrumented_files_info

InstrumentedFilesInfo coverage_common.instrumented_files_info(ctx, *, source_attributes=[], dependency_attributes=[], extensions=None, metadata_files=[])

Yeni bir InstrumentedFilesInfo örneği oluşturur. Mevcut derleme kuralının kapsamla ilgili özelliklerini iletmek için bu sağlayıcıyı kullanın.

Parametreler

Parametre Açıklama
ctx gerekli
Kural bağlamı.
source_attributes varsayılan değer: []
Bu kural tarafından işlenen kaynak dosyalarını içeren özellik adlarının bir listesidir.
dependency_attributes [] varsayılandır.
Çalışma zamanı bağımlılıkları (kod bağımlılıkları veya çalıştırma dosyaları) sağlayabilecek özellik adlarının bir listesidir.
extensions string'in sequence veya None; varsayılan değer None
Dosyaları source_attributes'tan filtrelemek için kullanılan dosya uzantıları. Örneğin, "js". Sağlanmazsa (veya Yok) ayarlanırsa source_attributes öğesindeki tüm dosyalar izlemeli dosyalara eklenir. Boş bir liste sağlanırsa kaynak özelliklerden hiçbir dosya eklenmez.
metadata_files Dosya sekanası; varsayılan değer: []
Kod yürütüldükten sonra kapsam LCOV dosyaları oluşturmak için gereken ek dosyalar (ör. C++ için .gcno dosyaları).