git deposu kuralları

Aşağıdaki işlevler @bazel_tools//tools/build_defs/repo:git.bzl üzerinden yüklenebilir.

Harici git depolarını klonlama kuralları.

git_repository

git_repository(name, branch, build_file, build_file_content, commit, init_submodules, patch_args,
        patch_cmds, patch_cmds_win, patch_tool, patches, recursive_init_submodules, remote,
        repo_mapping, shallow_since, strip_prefix, tag, verbose, workspace_file,
        workspace_file_content)

Harici git deposunu klonlayın.

Bir Git deposunu klonlar, belirtilen etiketi veya kaydı kontrol eder ve hedeflerini bağlama için kullanılabilir hale getirir. Ayrıca kontrol edilen kaydın kimliğini ve tarihini belirleyip bu kuralın yeniden oluşturulabilir sürümünü sağlayan parametreler içeren bir dikte döndürün (etiketin olması gerekmez).

Bazel, ilk olarak yalnızca belirtilen kaydın yüzeysel getirme işlemini gerçekleştirmeyi dener. Bu işlem başarısız olursa (genellikle sunucu desteğinin eksik olması nedeniyle) deponun tam getirme işlemi yapılır.

git_repository için http_archive ürününü tercih et. Bunun nedenleri şunlardır:

 • Git deposu kuralları, git(1) sistemine bağlıdır. HTTP indirme aracı ise Bazel'de yerleşiktir ve sistem bağımlılığı yoktur.
 • http_archive ayna olarak urls listesini ve git_repository yalnızca tek bir remote listesini destekler.
 • http_archive, depo önbelleği ile çalışır, ancak git_repository ile çalışmaz. Daha fazla bilgi için bkz. #5116.

Özellikler

name Ad; zorunlu

Bu kod deposu için benzersiz bir ad.

branch Dize; isteğe bağlı

şubesini tıklayın. Dal, etiket veya kaydetme değerlerinden tam olarak biri belirtilmelidir.

build_file Etiket; isteğe bağlı

Bu kod deposu için DERLEME dosyası olarak kullanılacak dosya.Bu özellik mutlak bir etikettir (ana depo için "@//" ifadesini kullanın). Dosyanın BUILD olarak adlandırılmasına gerek yoktur, ancak olabilir (BUILD.new-repo-name gibi bir ad, kodu deponun gerçek BUILD dosyalarından ayırt etmek için işe yarayabilir).

build_file_content Dize; isteğe bağlı

Bu kod deposu için DERLEME dosyasının içeriği.

commit Dize; isteğe bağlı

kontrol edilmesi gereken bir taahhüt olduğunu unutmayın. Dal, etiket veya kaydetme değerlerinden tam olarak biri belirtilmelidir.

init_submodules Boole; isteğe bağlı

Depodaki alt modüllerin klonlanıp klonlanmayacağı.

patch_args Dize listesi; isteğe bağlı

Yama aracına verilen bağımsız değişkenler. Varsayılan olarak -p0 değerine ayarlanır, ancak git tarafından oluşturulan yamalar için genellikle -p1 gerekir. Birden fazla -p bağımsız değişkeni belirtilirse sonuncu bağımsız değişken uygulanır. -p dışındaki bağımsız değişkenler belirtilirse Bazel, Bazel'de yerel yama uygulaması yerine yama komut satırı aracını kullanmak için geri döner. Yama komut satırı aracı ve patch_tool özelliği belirtilmezse "patch" kullanılır.

patch_cmds Dize listesi; isteğe bağlı

Yamalar uygulandıktan sonra Linux/Macos'a uygulanacak Bash komutlarının sırası.

patch_cmds_win Dize listesi; isteğe bağlı

Yamalar uygulandıktan sonra Windows'a uygulanacak Powershell komutlarının sırası. Bu özellik ayarlanmazsa patch_cmds, Windows'da yürütülür ve Bash ikili programının var olmasını gerektirir.

patch_tool Dize; isteğe bağlı

Kullanılacak yama(1) yardımcı programı. Belirtilmişse Bazel, Bazel'da yerel yama uygulaması yerine belirtilen yama aracını kullanır.

patches Etiket listesi; isteğe bağlı

Arşivin çıkarılmasından sonra yama olarak uygulanacak dosyaların listesi. Varsayılan olarak, fuzz eşleştirmesini ve ikili yamayı desteklemeyen Bazel'de yerel yama uygulamasını kullanır ancak "patch_tool" özelliği belirtilirse veya "patch_args" özelliğinde "-p" dışında bağımsız değişkenler varsa, Bazel yama komut satırı aracını kullanmaya başlar.

recursive_init_submodules Boole; isteğe bağlı

Alt modüllerin depodaki yinelemeli olarak klonlanıp klonlanmayacağı.

remote Dize; zorunlu

Uzak Git deposunun URI'si

repo_mapping Sözlük: Dize -> Dize; gerekli

Yerel kod deposu adından genel kod deposu adına bir sözlük. Böylece bu deponun bağımlılıkları için çalışma alanı bağımlılık çözümü üzerinde kontrol sahibi olabilirsiniz.

Örneğin, ""@foo": "@bar"" girişi, bu deponun "@foo" bağımsız değişkenine bağlı olduğu her zaman ("@foo//some:target" bağımlılığı gibi) söz konusu bağımlılığı, genel olarak bildirilen "@bar" ("@bar//some:target") içinde çözmesi gerektiğini bildirir.

shallow_since Dize; isteğe bağlı

isteğe bağlı bir tarih; belirtilen kayıttan sonra değil; bir etiket veya dal belirtilirse bağımsız değişkene izin verilmez (ki bu her zaman --deeplink=1 ile klonlanabilir). Sunucu, rastgele kaydetmelerin yüzeysel getirmelerini desteklemese bile bu tarihin belirtilen kayda yakın bir değere ayarlanması, deponun yüzeysel bir klonuna izin verebilir. Git'in --shallow-since uygulamasındaki hatalar nedeniyle, getirme hatalarına neden olabileceğinden bu özelliğin kullanılması önerilmez.

strip_prefix Dize; isteğe bağlı

Çıkarılan dosyalardan çıkarılacak bir dizin öneki.

tag Dize; isteğe bağlı

etiketini eklemeniz gerekir. Dal, etiket veya kaydetme değerlerinden tam olarak biri belirtilmelidir.

verbose Boole; isteğe bağlı
workspace_file Etiket; isteğe bağlı

Bu depo için "WORKSPACE" dosyası olarak kullanılacak dosya. "workspace_file" veya "workspace_file_content" ikisinden biri belirtilebilir veya ikisi birden belirtilemez.

workspace_file_content Dize; isteğe bağlı

Bu kod deposundaki WORKSPACE dosyasının içeriği. "workspace_file" veya "workspace_file_content" ikisinden biri belirtilebilir veya ikisi birden belirtilemez.

new_git_repository

new_git_repository(name, branch, build_file, build_file_content, commit, init_submodules,
          patch_args, patch_cmds, patch_cmds_win, patch_tool, patches,
          recursive_init_submodules, remote, repo_mapping, shallow_since, strip_prefix, tag,
          verbose, workspace_file, workspace_file_content)

Harici git deposunu klonlayın.

Bir Git deposunu klonlar, belirtilen etiketi veya kaydı kontrol eder ve hedeflerini bağlama için kullanılabilir hale getirir. Ayrıca kontrol edilen kaydın kimliğini ve tarihini belirleyip bu kuralın yeniden oluşturulabilir sürümünü sağlayan parametreler içeren bir dikte döndürün (etiketin olması gerekmez).

Bazel, ilk olarak yalnızca belirtilen kaydın yüzeysel getirme işlemini gerçekleştirmeyi dener. Bu işlem başarısız olursa (genellikle sunucu desteğinin eksik olması nedeniyle) deponun tam getirme işlemi yapılır.

git_repository için http_archive ürününü tercih et. Bunun nedenleri şunlardır:

 • Git deposu kuralları, git(1) sistemine bağlıdır. HTTP indirme aracı ise Bazel'de yerleşiktir ve sistem bağımlılığı yoktur.
 • http_archive ayna olarak urls listesini ve git_repository yalnızca tek bir remote listesini destekler.
 • http_archive, depo önbelleği ile çalışır, ancak git_repository ile çalışmaz. Daha fazla bilgi için bkz. #5116.

Özellikler

name Ad; zorunlu

Bu kod deposu için benzersiz bir ad.

branch Dize; isteğe bağlı

şubesini tıklayın. Dal, etiket veya kaydetme değerlerinden tam olarak biri belirtilmelidir.

build_file Etiket; isteğe bağlı

Bu kod deposu için DERLEME dosyası olarak kullanılacak dosya.Bu özellik mutlak bir etikettir (ana depo için "@//" ifadesini kullanın). Dosyanın BUILD olarak adlandırılmasına gerek yoktur, ancak olabilir (BUILD.new-repo-name gibi bir ad, kodu deponun gerçek BUILD dosyalarından ayırt etmek için işe yarayabilir).

build_file_content Dize; isteğe bağlı

Bu kod deposu için DERLEME dosyasının içeriği.

commit Dize; isteğe bağlı

kontrol edilmesi gereken bir taahhüt olduğunu unutmayın. Dal, etiket veya kaydetme değerlerinden tam olarak biri belirtilmelidir.

init_submodules Boole; isteğe bağlı

Depodaki alt modüllerin klonlanıp klonlanmayacağı.

patch_args Dize listesi; isteğe bağlı

Yama aracına verilen bağımsız değişkenler. Varsayılan olarak -p0 değerine ayarlanır, ancak git tarafından oluşturulan yamalar için genellikle -p1 gerekir. Birden fazla -p bağımsız değişkeni belirtilirse sonuncu bağımsız değişken uygulanır. -p dışındaki bağımsız değişkenler belirtilirse Bazel, Bazel'de yerel yama uygulaması yerine yama komut satırı aracını kullanmak için geri döner. Yama komut satırı aracı ve patch_tool özelliği belirtilmezse "patch" kullanılır.

patch_cmds Dize listesi; isteğe bağlı

Yamalar uygulandıktan sonra Linux/Macos'a uygulanacak Bash komutlarının sırası.

patch_cmds_win Dize listesi; isteğe bağlı

Yamalar uygulandıktan sonra Windows'a uygulanacak Powershell komutlarının sırası. Bu özellik ayarlanmazsa patch_cmds, Windows'da yürütülür ve Bash ikili programının var olmasını gerektirir.

patch_tool Dize; isteğe bağlı

Kullanılacak yama(1) yardımcı programı. Belirtilmişse Bazel, Bazel'da yerel yama uygulaması yerine belirtilen yama aracını kullanır.

patches Etiket listesi; isteğe bağlı

Arşivin çıkarılmasından sonra yama olarak uygulanacak dosyaların listesi. Varsayılan olarak, fuzz eşleştirmesini ve ikili yamayı desteklemeyen Bazel'de yerel yama uygulamasını kullanır ancak "patch_tool" özelliği belirtilirse veya "patch_args" özelliğinde "-p" dışında bağımsız değişkenler varsa, Bazel yama komut satırı aracını kullanmaya başlar.

recursive_init_submodules Boole; isteğe bağlı

Alt modüllerin depodaki yinelemeli olarak klonlanıp klonlanmayacağı.

remote Dize; zorunlu

Uzak Git deposunun URI'si

repo_mapping Sözlük: Dize -> Dize; gerekli

Yerel kod deposu adından genel kod deposu adına bir sözlük. Böylece bu deponun bağımlılıkları için çalışma alanı bağımlılık çözümü üzerinde kontrol sahibi olabilirsiniz.

Örneğin, ""@foo": "@bar"" girişi, bu deponun "@foo" bağımsız değişkenine bağlı olduğu her zaman ("@foo//some:target" bağımlılığı gibi) söz konusu bağımlılığı, genel olarak bildirilen "@bar" ("@bar//some:target") içinde çözmesi gerektiğini bildirir.

shallow_since Dize; isteğe bağlı

isteğe bağlı bir tarih; belirtilen kayıttan sonra değil; bir etiket veya dal belirtilirse bağımsız değişkene izin verilmez (ki bu her zaman --deeplink=1 ile klonlanabilir). Sunucu, rastgele kaydetmelerin yüzeysel getirmelerini desteklemese bile bu tarihin belirtilen kayda yakın bir değere ayarlanması, deponun yüzeysel bir klonuna izin verebilir. Git'in --shallow-since uygulamasındaki hatalar nedeniyle, getirme hatalarına neden olabileceğinden bu özelliğin kullanılması önerilmez.

strip_prefix Dize; isteğe bağlı

Çıkarılan dosyalardan çıkarılacak bir dizin öneki.

tag Dize; isteğe bağlı

etiketini eklemeniz gerekir. Dal, etiket veya kaydetme değerlerinden tam olarak biri belirtilmelidir.

verbose Boole; isteğe bağlı
workspace_file Etiket; isteğe bağlı

Bu depo için "WORKSPACE" dosyası olarak kullanılacak dosya. "workspace_file" veya "workspace_file_content" ikisinden biri belirtilebilir veya ikisi birden belirtilemez.

workspace_file_content Dize; isteğe bağlı

Bu kod deposundaki WORKSPACE dosyasının içeriği. "workspace_file" veya "workspace_file_content" ikisinden biri belirtilebilir veya ikisi birden belirtilemez.