Bağlantı Bağlama

Sorun bildirin Kaynağı göster

C++ bağlantıları için gerekli olan ve bağımlılar genelinde toplanan sabit bilgi deposu.

Üyeler

bağlayıcı_girişleri

depset LinkingContext.linker_inputs

Bağlayıcı girişlerinin yalıtımını döndürür.