Bağlayıcı Girişi

Sorun bildirin Kaynağı göster

Bağlayıcıya giriş olarak aktarılabilecek kitaplıklar, işaretler veya diğer dosyalar.

Üyeler

ek_girişler

sequence LinkerInput.additional_inputs

Ek girişlerin (ör. bağlayıcı komut dosyalarının) sonunu döndürür.

kütüphaneler

sequence LinkerInput.libraries

LibraryToLink tanımının devirini döndürür. Bir liste döndürebilir ancak bu liste kullanımdan kaldırılmıştır. Bkz. #8118.

owner

Label LinkerInput.owner

Bu LinkerInput'un sahibini döndürür.

sequence LinkerInput.user_link_flags

Dize olarak iletilen kullanıcı bağlantısı işaretlerinin listesini döndürür.