yol

Depo içinde kullanılacak dosyayı temsil eden bir yapı.

Üyeler

basename

string path.basename

Dosyanın temel adını veren bir dize.

dirname

path path.dirname

Bu dosyanın üst dizini veya bu dosyanın bir üst dizini yoksa Hiçbiri. None cihazı döndürülebilir.

mevcut

bool path.exists

Bu yolla belirtilen dosya varsa true değerini döndürür.

get_child

path path.get_child(*relative_paths)

Bu yolun, verilen göreli yollarla birleştirilmesiyle elde edilen yolu döndürür.

Parametreler

Parametre Açıklama
relative_paths gerekli
Gerektiğinde yol ayırıcıları ekleyerek bu yola eklenecek sıfır veya daha fazla göreli yol dizesi.

Readdir

list path.readdir()

Dizindeki bu yolla belirtilen girişlerin listesi.

Realpath

path path.realpath

Tüm sembolik bağlantıları başvurulanlarla tekrar tekrar değiştirerek bu yolun standart yolunu döndürür.