int

Starlark'taki tam sayı türü. Starlark tam sayıları herhangi bir boyutta olabilir. Aritmetik tam bir değerdir. Tam sayı ifadesi örnekleri:
153
0x2A  # hexadecimal literal
0o54  # octal literal
23 * 2 + 5
100 / -7
100 % -7  # -5 (unlike in some other languages)
int("18")