yapılandırma : konfigürasyon (select the most common version based on the context)

Bu nesne, derlemenin çalıştığı ortamla ilgili bilgileri içerir. Yapılandırmaların genel kavramı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Kurallar sayfasına göz atın.

Üyeler

coverage_enabled

bool configuration.coverage_enabled

Bu çalıştırma için kod kapsamının etkinleştirilip etkinleştirilmediğini bildiren bir boole. Bu işlem, belirli bir kuralın kod kapsamı veri toplama işlemi için kullanılıp kullanılmayacağını hesaplamaz. Bunun için ctx.coverage_instrumented işlevini inceleyin.

default_shell_env

dict configuration.default_shell_env

Statik yerel kabuk ortamını temsil eden bir sözlük. Değişkenleri değerleriyle (dizeler) eşleştirir.

host_path_separator

string configuration.host_path_separator

Unix'de ":" olan PATH ortam değişkeni için ayırıcıyı döndürür.

test_env

dict configuration.test_env

--test_env seçenekleri tarafından ayarlanan, kullanıcı tarafından belirtilen test ortamı değişkenlerini ve değerlerini içeren bir sözlük. KULLANMAYIN! Bu ortam eksiksiz değildir.