apple

Apple platformları için bir yapılandırma parçası.

Üyeler

bitcode_mode

apple_bitcode_mode apple.bitcode_mode

Derleme adımları için kullanılacak Bit kodu modunu döndürür.

Bu alan yalnızca cihaz derlemeleri için geçerlidir. Simülatör derlemeleri için her zaman 'none' değerini döndürür.

multi_arch_platform

apple_platform apple.multi_arch_platform(platform_type)

Belirtilen platform türü için mevcut yapılandırmanın platformu. Bu, yalnızca birden fazla mimarinin desteklenebileceği bir bağlamda çağrılmalıdır. Diğer durumlar için single_arch_platform'u kullanmayı düşünün.

Parametreler

Parametre Açıklama
platform_type gerekli
Apple platform türü.

single_arch_cpu

string apple.single_arch_cpu

Bu yapılandırma için "etkili" tek bir mimari (ör. i386 veya arm64) kullanın.objc_library

single_arch_platform

apple_platform apple.single_arch_platform

Mevcut yapılandırmanın platformu. Bu, yalnızca tek bir mimarinin desteklenebileceği bir bağlamda çağrılmalıdır. Diğer durumlar için multi_arch_platform parametresini kullanmayı düşünün.