ŞablonDik

ctx.actions.expand_template() işlevinde kullanılan ve değerlerin değerlendirilmesinin yürütme aşamasına kadar ertelenmesini sağlayan Arg benzeri bir yapı.

Üyeler

add

TemplateDict TemplateDict.add(key, value)

Dize değeri ekleyin

Parametreler

Parametre Açıklama
key gerekli
Dize anahtarı
value gerekli
Dize değeri

add_joined

TemplateDict TemplateDict.add_joined(key, values, *, join_with, map_each, uniquify=False)

Değer azalması ekle

Parametreler

Parametre Açıklama
key gerekli
Dize anahtarı
values depset; zorunlu
Öğeleri birleştirilecek küme.
join_with gerekli
map_each uygulanmasından elde edilen dizeleri bir araya getirmek için kullanılan sınırlayıcı dize, string.join() ile aynı şekilde.
map_each callable; gerekli
Tek bir bağımsız değişkeni kabul eden ve bir Dize döndüren Starlark işlevi. Bu işlev, values parametresinde belirtilen depset öğesinin her bir öğesine uygulanır.
uniquify default = False
Doğru değerine ayarlanırsa values öğesinden türetilen kopya dizeler atlanır. Her dizenin yalnızca ilk geçtiği yer kalır. Bu özellik, alt konumlar zaten yinelemeleri atladığı için genellikle gerekli değildir. Ancak map_each birden çok öğe için aynı dizeyi yayınladığında yararlı olabilir.