Etiket

DERLEME hedef tanımlayıcısı.

Üyeler

Etiket

Label Label(label_string)

DERLEME hedefine referansta bulunan bir Etiket oluşturur. Bir kuralın etiket özellikleri için varsayılan bir değer vermek istediğinizde veya bir makrodan mutlak etiket aracılığıyla bir hedefe başvuruda bulunurken bu işlevi kullanın. Bağımsız değişken mutlak bir etikete işaret etmelidir. Etiketin depo bölümü (veya yokluğu), bu Label() çağrısının göründüğü depo bağlamında yorumlanır. Örnek:
Label("//tools:default")

Parametreler

Parametre Açıklama
label_string gerekli
etiket dizesidir.

ad

string Label.name

Paket içindeki bu etiketin adı. Örneğin:
Label("//pkg/foo:abc").name == "abc"

paket

string Label.package

Bu etiketin paket bölümüdür. Örneğin:
Label("//pkg/foo:abc").package == "pkg/foo"

relative

Label Label.relative(relName)

Mutlak (// ile başlar) veya geçerli pakete bağlı olan bir etiketi çözer. Bu etiket uzak bir kod deposundaysa bağımsız değişken söz konusu kod deposuna göre çözümlenir. Bağımsız değişken bir depo adı içeriyorsa mevcut etiket yoksayılır ve bağımsız değişken olduğu gibi döndürülür. Tek fark, deponun adı, mevcut kod deposu eşlemesindeyse yeniden yazılır. Ayrılmış etiketler de oldukları gibi döndürülür.
Örneğin:
Label("//foo/bar:baz").relative(":quux") == Label("//foo/bar:quux")
Label("//foo/bar:baz").relative("//wiz:quux") == Label("//wiz:quux")
Label("@repo//foo/bar:baz").relative("//wiz:quux") == Label("@repo//wiz:quux")
Label("@repo//foo/bar:baz").relative("//visibility:public") == Label("//visibility:public")
Label("@repo//foo/bar:baz").relative("@other//wiz:quux") == Label("@other//wiz:quux")

Geçirilen depo eşlemesi {'@other' : '@remapped'} ise aşağıdaki yeniden eşleme gerçekleşir:

Label("@repo//foo/bar:baz").relative("@other//wiz:quux") == Label("@remapped//wiz:quux")

Parametreler

Parametre Açıklama
relName gerekli
Buna göre çözümlenecek etiket.

workspace_name

string Label.workspace_name

Bu etiketin kod deposu bölümü. Örneğin:
Label("@foo//bar:baz").workspace_name == "foo"

workspace_root

string Label.workspace_root

Bu etiketin çalışma alanı için execroot ile göreli yürütme kökünü döndürür. Örneğin:
Label("@repo//pkg/foo:abc").workspace_root == "external/repo"