kök

Dosyalar için bir kök. Kökler, dosya içeren dizinlerdir ve yürütme ortamını oluşturmak için birlikte tek bir dizin ağacında eşlenir.

Üyeler

yol

string root.path

Yürütme kökünden gerçek köke göreli yolu döndürür.