kod deposu

Bazel'in çalıştığı mevcut platformla ilgili çeşitli veriler.

Üyeler

kemer

string repository_os.arch

Bazel'in çalıştırıldığı mimariyi tanımlayan bir dize ("os.arch" Java özelliğinin küçük harfe dönüştürülmüş değeri).

ortam

dict repository_os.environ

Ortam değişkenleri listesi.

ad

string repository_os.name

Bazel'in çalıştırıldığı işletim sistemini tanımlayan bir dize ("os.name" Java özelliğinin küçük harfe dönüştürülmüş değeri).