aralık

Aralıkları desteklemek için yerleşik bir dil türü. Aralık değişmez değeri örneği:
x = range(1, 10, 3)
Dizine ekleme kullanılarak öğelere erişilebilir (0 ile başlayan):
e = x[1]   # e == 2
Aralıklar, birleştirme için + operatörünü desteklemez.Dizelere benzer şekilde, aralıklar da dilim işlemlerini destekler:
range(10)[1:3]   # range(1, 3)
range(10)[::2]  # range(0, 10, 2)
range(10)[3:0:-1]  # range(3, 0, -1)
Aralıklar, Python 3'te olduğu gibi değiştirilemez.