objc

Objective-C için bir yapılandırma parçası.

Üyeler

Copts

list objc.copts

Objective-C'yi derlemek için kullanılacak seçeneklerin bir listesini döndürür.Bu seçenekler, varsayılan seçeneklerden sonra, ancak kuralın özelliklerinde belirtilen seçeneklerden önce uygulanır.

copts_for_current_compilation_mode

list objc.copts_for_current_compilation_mode

Geçerli modda Objective-C derleme için kullanılacak varsayılan seçeneklerin bir listesini döndürür.

generate_linkmap

bool objc.generate_linkmap

Bağlantı haritası yapılarının oluşturulup oluşturulmayacağı.

ios_simulator_device

string objc.ios_simulator_device

Simülasyon aracı çalıştırılırken kullanılacak cihaz türü (ör. "iPhone 6"). None cihazı döndürülebilir.

ios_simulator_version

DottedVersion objc.ios_simulator_version

Simülasyon aracında çalışırken kullanılacak iOS simülatörünün SDK sürümü. None cihazı döndürülebilir.

run_memleaks

bool objc.run_memleaks

Testler sırasında memleak'ların çalıştırılıp çalıştırılmaması gerektiğini belirten bir boole döndürür.

should_strip_binary

bool objc.should_strip_binary

Bağlı ikili programlarda sembol ve ölü kod çıkarma işlemlerinin yapılıp yapılmayacağını döndürür.

signing_certificate_name

string objc.signing_certificate_name

İmzalamada kullanılacak bayrakla sağlanan sertifika adını veya böyle bir sertifika belirtilmediyse None değerini döndürür. None cihazı döndürülebilir.

simulator_device_for_platform_type

string objc.simulator_device_for_platform_type(platform_type)

Cihazın türü (ör. 'iPhone 6', simülatörde çalışırken simüle edilecek.

Parametreler

Parametre Açıklama
platform_type gerekli
Apple platform türü.
None cihazı döndürülebilir.

simulator_version_for_platform_type

DottedVersion objc.simulator_version_for_platform_type(platform_type)

Simülatörde çalışırken kullanılacak SDK sürümü.

Parametreler

Parametre Açıklama
platform_type gerekli
Apple platform türü.
None cihazı döndürülebilir.

uses_device_debug_entitlements

bool objc.uses_device_debug_entitlements

Bir uygulamayı imzalarken cihaz hata ayıklama haklarının dahil edilip edilmeyeceğini döndürür.