exec_result

repository_ctx.execute() yönteminin sonucunu depolayan bir yapı. Bu dosya, standart çıkış akışı içeriğini, standart hata akışı içeriğini ve yürütme döndürme kodunu içerir.

Üyeler

return_code

int exec_result.return_code

Programın yürütülmesinden sonra döndürülen dönüş kodu. İşlem, zaman aşımı ile sonlandırıldıysa 256; 128'den büyük değerler, bir sinyal tarafından sonlandırmayı belirtir.

Stderr

string exec_result.stderr

Yürütme tarafından döndürülen standart hata çıkışının içeriği.

Stdout

string exec_result.stdout

Yürütme tarafından döndürülen standart çıkışın içeriği.