kapsam_yaygın

Kapsamla ilgili altyapıya erişmek için yardımcı işlevler.

Üyeler

instrumented_files_info

InstrumentedFilesInfo coverage_common.instrumented_files_info(ctx, *, source_attributes=[], dependency_attributes=[], extensions=None)

Yeni bir InstrumentedFilesInfo örneği oluşturur. Mevcut derleme kuralının kapsamla ilgili özelliklerini iletmek için bu sağlayıcıyı kullanın.

Parametreler

Parametre Açıklama
ctx gerekli
Kural bağlamı.
source_attributes default = []
Bu kural tarafından işlenen kaynak dosyaları içeren özellik adlarının bir listesidir.
dependency_attributes default = []
Çalışma zamanı bağımlılıkları (kod bağımlılıkları veya çalıştırma dosyaları) sağlayabilecek özellik adlarının bir listesidir.
extensions sequence of strings; or None; varsayılan = Yok
source_attributes öğesinden dosyaları filtrelemek için kullanılan dosya uzantıları. Örneğin, "js". Sağlanmazsa (veya Yok) ayarlanırsa source_attributes öğesindeki tüm dosyalar izlemeli dosyalara eklenir. Boş bir liste sağlanırsa kaynak özelliklerden hiçbir dosya eklenmez.