config

Bu, yapılandırma geçişleri ve derleme ayarı tanımlayıcıları için kullanılan üst düzey bir modüldür. Bu modül, bir kuralın ne tür bir derleme ayarı olduğunu (varsa) açıklar.

ör. aşağıdaki kural, rule() işlevinin build_setting parametresi ayarlanarak derleme ayarı olarak işaretlenir. Özellikle int türünde bir derleme ayarı ve flag olduğundan bu derleme ayarı komut satırında çağrılabilir.

  my_rule = rule(
    implementation = _impl,
    build_setting = config.int(flag = True),
    ...
  )

Üyeler

bool

BuildSetting config.bool(flag=False)

Bool türünde derleme ayarı

Parametreler

Parametre Açıklama
flag default = False
Bu derleme ayarının komut satırında çağrılıp çağrılamayacağını belirtir.

exec

ExecTransitionFactory config.exec(exec_group=None)

Yürütme geçişi oluşturur.

Parametreler

Parametre Açıklama
exec_group string; or None; varsayılan = Yok
Bu geçişin yürütme platformunu kullanacağı yönetici grubunun adı. Sağlanmazsa bu yürütme geçişi, hedefin varsayılan yürütme platformunu kullanır.

int

BuildSetting config.int(flag=False)

Tam sayı türünde bir derleme ayarı

Parametreler

Parametre Açıklama
flag default = False
Bu derleme ayarının komut satırında çağrılıp çağrılamayacağını belirtir.

dize

BuildSetting config.string(flag=False, allow_multiple=False)

Dize türünde bir derleme ayarı

Parametreler

Parametre Açıklama
flag default = False
Bu derleme ayarının komut satırında çağrılıp çağrılamayacağını belirtir.
allow_multiple varsayılan = Yanlış
Kullanımdan kaldırıldı, bunun yerine repeatable = True içeren string_list ayarı kullanın. Ayarlanırsa bu işaretin komut satırında birden fazla kez ayarlanmasına izin verilir. Geçişlerde ve derleme ayarı uygulama işlevinde erişilen işaretin değeri bir dize listesi olacaktır. Hem kampanya siparişi hem de tekrarlanan değerler korunur. Farklı davranış istenirse bu liste, derleme ayarı uygulama işlevinde sonradan işlenebilir.

string_list

BuildSetting config.string_list(flag=False, repeatable=False)

Dize listesi türünde bir derleme ayarı. Komut satırında, '--//my/setting=foo,bar' gibi virgülle ayrılmış değerler kullanarak bir liste iletin.

Parametreler

Parametre Açıklama
flag default = False
Bu derleme ayarının komut satırında çağrılıp çağrılamayacağını belirtir.
repeatable default = False
Ayarlanırsa, virgülle ayrılmış değer beklenmek yerine, bu işaretin komut satırında birden çok kez ayarlanmasına izin verilir. Her bağımsız değer, liste değerine eklenecek tek bir dize olarak işlenir. Hem kampanya siparişi hem de tekrarlanan değerler korunur. Farklı davranış istenirse bu liste, derleme ayarı uygulama işlevinde sonradan işlenebilir.