cmd_helper

Kullanımdan kaldırıldı. Bellek açısından verimli komut satırları oluşturmaya yönelik modül.

Üyeler

join_paths

string cmd_helper.join_paths(separator, files)

Kullanımdan kaldırıldı. Ayırıcı dizesindeki bir dosya grubunun yollarını birleştiren tek bir komut satırı bağımsız değişkeni oluşturur.

Parametreler

Parametre Açıklama
separator birleştirilmesi gereken ayırıcı
dize.
files birleştirilmesi gereken
dosyaları seçin.