bazel_module_tags

İşlenmekte olan modül uzantısına ilişkin bir modülde bulunan etiketleri içerir. Bu nesne, uzantının her etiket sınıfı için bir alana sahiptir ve alanın değeri, her etiket örneği için bir nesne içeren bir listedir. Bu "etiket örneği" nesnesi, etiket sınıfının her bir özelliği için bir alana sahiptir.