apple_tool zinciri

Öğeleri Apple araç zincirinden çözümleyen yardımcı programlar.

Üyeler

developer_dir

string apple_toolchain.developer_dir()

Belirli bir yapılandırma için Xcode içindeki Geliştirici dizinini döndürür.

platform_developer_framework_dir

string apple_toolchain.platform_developer_framework_dir(configuration)

Belirli bir yapılandırma için Xcode içindeki platform çerçeveleri dizinini döndürür.

Parametreler

Parametre Açıklama
configuration gerekli
Apple yapılandırma parçası.

sdk_dir

string apple_toolchain.sdk_dir()

Belirli bir yapılandırma için Xcode içindeki platform dizinini döndürür.