Bağlayıcı Girişi

Bağlayıcıya giriş olarak iletilebilecek kitaplıklar, işaretler veya diğer dosyalar.

Üyeler

additional_inputs

sequence LinkerInput.additional_inputs

Ek girişlerin (ör. bağlayıcı komut dosyaları) silinen değerini döndürür.

kütüphaneler

sequence LinkerInput.libraries

LibraryToLink değerinin değişimini döndürür. Liste döndürebilir ancak bu kullanımdan kaldırıldı. Bkz. #8118.

owner

Label LinkerInput.owner

Bu LinkerInput'un sahibini döndürür.

sequence LinkerInput.user_link_flags

Dize olarak iletilen kullanıcı bağlantısı işaretlerinin listesini döndürür.