KitaplıkToLink

Kullanıcının bağlantı oluşturabileceği bir kitaplık.

Üyeler

bool LibraryToLink.alwayslink

--Tüm_arşiv blokundaki statik kitaplığın/nesnelerin bağlanıp bağlanmayacağını belirler.

dynamic_library

File LibraryToLink.dynamic_library

Dinamik kitaplığın Artifact kadarı bağlanacak. Her zaman çalışma zamanı için kullanılır ve interface_library iletilmezse bağlantı kurmak için kullanılır. None cihazı döndürülebilir.

interface_library

File LibraryToLink.interface_library

Arayüz kitaplığının Artifact kadarı bağlanacak. None cihazı döndürülebilir.

lto_bitcode_files

sequence LibraryToLink.lto_bitcode_files

Kitaplıktaki List LTO bit kodu dosyası. None cihazı döndürülebilir.

nesneler

sequence LibraryToLink.objects

Kitaplıktaki List nesne dosyası. None cihazı döndürülebilir.

pic_lto_bitcode_files

sequence LibraryToLink.pic_lto_bitcode_files

Kitaplıktaki List resim LTO bit kodu dosyası. None cihazı döndürülebilir.

pic_objects

sequence LibraryToLink.pic_objects

Kitaplıkta List resim nesne dosyası mevcut. None cihazı döndürülebilir.

pic_static_library

File LibraryToLink.pic_static_library

Artifact resim statik kitaplığı bağlanacak. None cihazı döndürülebilir.

File LibraryToLink.resolved_symlink_dynamic_library

dynamic_library sembolik bağlantıysa bağlanacak dinamik kitaplığın çözümlenmiş Artifact değeri, aksi takdirde bu değer Yok olur. None cihazı döndürülebilir.

File LibraryToLink.resolved_symlink_interface_library

interface_library sembolik bağlantıysa bağlanacak arayüz kitaplığının çözümlenmiş Artifact değeri, aksi takdirde bu değer Yok olur. None cihazı döndürülebilir.

static_library

File LibraryToLink.static_library

Bağlanacak statik kitaplık Artifact. None cihazı döndürülebilir.