LateBoundDefault

'Etiket' türündeki geç sınır varsayılan özellik değerini temsil eder. GeçBoundDefault'nun değeri, yalnızca kural uygulaması bağlamında çözülebilir ve geçerli derleme yapılandırmasına bağlıdır. Örneğin, lateBoundDefault öğesi mevcut derleme yapılandırmasındaki java araç zincirinin etiketini temsil edebilir.

Örnek kullanım için configuration_field alanına bakın.