Dizin Genişletmesi

Yürütme aşamasında ctx.actions.declare_directory tarafından oluşturulan dizinleri genişletir. Bu işlem, map_each içindeki dizinleri genişletmek için faydalıdır.

Üyeler

genişletin

list DirectoryExpander.expand(file)

Belirtilen File bir dizinse bu, dizinin altında yinelenen bir File listesi döndürür. Aksi takdirde, bu yalnızca belirtilen File öğesini içeren bir liste döndürür.

Parametreler

Parametre Açıklama
file gerekli
Genişletilecek dizin veya dosya.