ConstraintCollection

Bir ConstraintValueInfo sağlayıcısı koleksiyonuyla ilgili verilere erişim sağlar.
Not: Bu API deneyseldir ve herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Varsayılan olarak devre dışıdır, ancak --experimental_platforms_api ile etkinleştirilebilir