Cài đặt / cập nhật Bazel bằng Bazelisk

Cài đặt Bazel

Bạn nên cài đặt Bazel trên Ubuntu, Windows và macOS bằng Bazelisk. Ứng dụng sẽ tự động tải xuống và cài đặt phiên bản Bazel phù hợp. Hãy sử dụng Bazelisk nếu bạn cần chuyển đổi giữa các phiên bản Bazel tuỳ thuộc vào thư mục làm việc hiện tại hoặc để luôn cập nhật Bazel lên bản phát hành mới nhất.

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem phần README chính thức.

Đang cập nhật Bazel

Bazel có chính sách về khả năng tương thích ngược (xem hướng dẫn về việc triển khai các thay đổi không tương thích nếu bạn là tác giả của một thay đổi đó). Trang đó tóm tắt các phương pháp hay nhất về cách kiểm thử và di chuyển dự án dựa trên những thay đổi sắp tới không tương thích, cũng như cách đưa ra ý kiến phản hồi cho tác giả của những thay đổi không tương thích.

Quản lý các phiên bản Bazel bằng Bazelisk

Bazelisk giúp bạn quản lý các phiên bản Bazel.

Bazelisk có thể:

 • Tự động cập nhật Bazel lên phiên bản LTS (hỗ trợ dài hạn) hoặc phiên bản luân phiên mới nhất.
 • Xây dựng dự án bằng một phiên bản Bazel được chỉ định trong tệp .bazelversion. Hãy kiểm tra tệp đó vào tuỳ chọn quản lý phiên bản để đảm bảo khả năng tái tạo của các bản dựng.
 • Giúp di chuyển dự án của bạn cho các thay đổi không tương thích (xem ở trên)
 • Dễ dàng thử các bản phát hành dùng thử

Quy trình di chuyển được đề xuất

Trong các bản cập nhật nhỏ cho bản phát hành LTS bất kỳ, mọi dự án đều có thể được chuẩn bị cho bản phát hành tiếp theo mà không ảnh hưởng đến khả năng tương thích với bản phát hành hiện tại. Tuy nhiên, có thể có những thay đổi không tương thích ngược giữa các phiên bản LTS lớn.

Hãy làm theo quy trình sau để di chuyển từ một phiên bản lớn sang một phiên bản lớn khác:

 1. Hãy đọc ghi chú phát hành để nắm được lời khuyên về cách chuyển sang phiên bản tiếp theo.
 2. Những thay đổi lớn không tương thích phải có một cờ --incompatible_* liên kết và một vấn đề tương ứng trên GitHub:
  • Hướng dẫn di chuyển có trong vấn đề liên quan trên GitHub.
  • Bạn có thể sử dụng công cụ này cho một số trường hợp di chuyển những thay đổi không tương thích. Ví dụ: buildifier (trình tạo bản dựng).
  • Báo cáo sự cố di chuyển bằng cách nhận xét về sự cố GitHub liên quan.

Sau khi di chuyển, bạn có thể tiếp tục xây dựng các dự án mà không phải lo lắng về khả năng tương thích ngược cho đến bản phát hành chính tiếp theo.