Khám phá tài liệu của Bazel để tìm nội dung hướng dẫn cho người dùng ở mọi cấp độ.

Phát hành

Tìm hiểu về chính sách phiên bản của Bazel, đọc ghi chú phát hành và duyệt xem tài liệu cũ.

Hướng dẫn

Hãy làm theo các hướng dẫn này để khám phá các khía cạnh của Bazel. Sắp có thêm nhiều mục tiêu khác!

Di chuyển

Bạn đã sẵn sàng chuyển dự án sang Bazel? Hướng dẫn di chuyển của chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thức.