Tham gia cộng đồng bằng cách giúp cải thiện dự án nguồn mở Bazel.
Lối tắt đến các phần bạn yêu thích trong hướng dẫn cộng đồng.
Nhận và hỗ trợ bằng cách tham gia cộng đồng Bazel trên Slack, Stack Overflow và nhiều nền tảng khác.
Hãy đón xem buổi phát trực tiếp mới cập nhật hằng tháng về cộng đồng.
Khám phá cách bạn có thể đưa ra ý kiến phản hồi, tham gia cộng đồng hoặc viết mã cho dự án Bazel.