Từ khởi nghiệp đến doanh nghiệp, hãy chọn dự án nguồn mở Bazel để xây dựng và thử nghiệm các dự án đa ngôn ngữ, đa nền tảng của bạn.
Chỉ xây dựng lại những gì cần thiết. Tạo các bản dựng tăng dần và nhanh chóng nhờ tính năng lưu trữ cục bộ và lưu vào bộ nhớ đệm phân tán nâng cao của Bazel, tính năng phân tích phần phụ thuộc được tối ưu hoá cũng như tính năng thực thi song song.
Xây dựng và thử nghiệm bằng cách sử dụng Java, C++, Go, Android, iOS cũng như nhiều ngôn ngữ và nền tảng khác. Bazel chạy trên Windows, macOS và Linux.
Mở rộng quy mô cho tổ chức, cơ sở mã và hệ thống Tích hợp liên tục. Bazel xử lý các cơ sở mã thuộc mọi quy mô, cho dù trong nhiều kho lưu trữ hay một monorepo khổng lồ.
Thêm tính năng hỗ trợ cho các ngôn ngữ và nền tảng mới bằng ngôn ngữ tiện ích của Bazel. Chia sẻ và sử dụng lại các quy tắc ngôn ngữ do cộng đồng người Bazel ngày càng phát triển viết ra.
Hãy tìm hiểu xem Bazel là gì, vì sao đây là lựa chọn tốt cho dự án của bạn, cũng như cách để bắt đầu sử dụng Bazel một cách nhanh chóng.
Tìm hiểu cách sử dụng Bazel qua các tài liệu và hướng dẫn về nhiều chủ đề, từ cơ bản cho đến chuyên gia.
Sử dụng các tài nguyên này để tra cứu hiệu quả các lệnh, truy vấn và thuật ngữ cần thiết khi làm việc với Bazel.
Xây dựng và kiểm thử phần mềm ở mọi quy mô, nhanh chóng và đáng tin cậy. Các nhà lãnh đạo trong ngành như Google, Stripe và Dropbox tin tưởng để Bazel xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ và ứng dụng nặng nề, quan trọng theo sứ mệnh.
Bazel luôn phát triển – hãy kiểm tra các ghi chú phát hành để xem những thay đổi trong các bản phát hành mới nhất cũng như mức độ ảnh hưởng của những thay đổi đó đến các bản dựng của bạn.
Theo dõi các tài liệu, sự kiện cộng đồng và chương trình mới nhất.
Hãy đọc lộ trình công khai mới của chúng tôi để nắm được những điều sắp tới.
Hãy đón xem buổi phát trực tiếp mới cập nhật hằng tháng về cộng đồng.
Thông báo về dịch vụ đồng bảo trì Bazel và JetBrains cho trình bổ trợ IntelliJ IDEA Bazel.
Khi xây dựng phần mềm bằng Bazel, bạn đang chạy chính mã đã được tinh chỉnh và thử nghiệm trong nhiều năm tại Google để xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ và ứng dụng nặng nề, mang sứ mệnh quan trọng.