Bazel'ı macOS'e yükleme

Bu sayfada, macOS'te Bazel'ın nasıl yükleneceği ve ortamınızın nasıl ayarlanacağı açıklanmaktadır.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Bazel'ı macOS'e yükleyebilirsiniz:

Bazel, iki tamamlama komut dosyasıyla gelir. Bazel'ı yükledikten sonra şunları yapabilirsiniz:

İkili program yükleyiciyi kullanarak yükleme

İkili program yükleyicileri Bazel'in GitHub sürümleri sayfasında bulunur.

Yükleyici, Bazel ikili dosyasını içerir. Bazel'ın çalışması için bazı ek kitaplıklar da yüklenmelidir.

1. Adım: Xcode komut satırı araçlarını yükleyin

ios_* kurallarını kullanmak istemiyorsanız xcode-select kullanarak Xcode komut satırı araçları paketini yüklemeniz yeterlidir:

xcode-select --install

Aksi takdirde, ios_* kural desteği için sisteminizde iOS SDK 8.1 yüklü Xcode 6.1 veya daha yeni bir sürüm bulunmalıdır.

Xcode'u App Store'dan veya Apple Developer sitesinden indirin.

Xcode yüklendikten sonra aşağıdaki komutla tüm kullanıcılar için lisans sözleşmesini kabul edin:

sudo xcodebuild -license accept

2. Adım: Bazel yükleyiciyi indirin

Ardından, GitHub'daki Bazel sürümleri sayfasından bazel-<version>-installer-darwin-x86_64.sh adlı Bazel ikili program yükleyicisini indirin.

macOS Catalina veya daha yeni sürümlerde (macOS >= 11), Apple'ın yeni uygulama imzalama gereksinimleri nedeniyle, sürüm değişkenini indirmek istediğiniz Bazel sürümüyle değiştirerek curl kullanarak terminalden yükleyiciyi indirmeniz gerekir:

export BAZEL_VERSION=5.2.0
curl -fLO "https://github.com/bazelbuild/bazel/releases/download/$BAZEL_VERSION/bazel-$BAZEL_VERSION-installer-darwin-x86_64.sh"

Bu, macOS sürüm akışı imzalamayı destekleyene kadar geçici bir çözümdür (#9304).

3. Adım: Yükleyiciyi çalıştırın

Bazel yükleyiciyi aşağıdaki şekilde çalıştırın:

chmod +x "bazel-$BAZEL_VERSION-installer-darwin-x86_64.sh"
./bazel-$BAZEL_VERSION-installer-darwin-x86_64.sh --user

--user işareti, Bazel'ı sisteminizdeki $HOME/bin dizinine yükler ve .bazelrc yolunu $HOME/.bazelrc olarak ayarlar. Ek yükleme seçeneklerini görmek için --help komutunu kullanın.

macOS Catalina veya daha yeni bir sürümünü kullanıyorsanız (macOS >= 11) ve geliştiricinin doğrulanamadığı için "bazel-real"in açılamadığını belirten bir hata mesajı alıyorsanız geçici çözüm olarak curl kullanarak yükleyiciyi terminalden yeniden indirmeniz gerekir. Yukarıdaki 2. adıma bakın.

4. Adım: Ortamınızı ayarlayın

Bazel yükleyiciyi yukarıdaki --user işaretiyle çalıştırdıysanız Bazel yürütülebilir dosyası HOME/bin dizininize yüklenir. Bu dizini aşağıdaki şekilde varsayılan yollarınıza eklemeniz önerilir:

export PATH="PATH:HOME/bin"

Bu komutu ~/.bashrc, ~/.zshrc veya ~/.profile dosyanıza da ekleyebilirsiniz.

İşlem tamam! Aşağıdaki komutu çalıştırarak Bazel'ın başarıyla yüklendiğini onaylayabilirsiniz:

bazel --version

Bazel'in daha yeni bir sürümüne güncellemek için istediğiniz sürümü indirip yükleyin.

Homebrew kullanarak yükleme

1. Adım: Homebrew'u macOS'e yükleyin

Homebrew'u yükleme (tek seferlik bir adım):

/bin/bash -c "$(curl -fsSL \
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install.sh)"

2. Adım: Bazel'ı Homebrew aracılığıyla yükleyin

Bazel paketini Homebrew aracılığıyla aşağıdaki şekilde yükleyin:

brew install bazel

İşlem tamam! Aşağıdaki komutu çalıştırarak Bazel'ın başarıyla yüklendiğini onaylayabilirsiniz:

bazel --version

Yüklendikten sonra aşağıdaki komutu kullanarak Bazel'ın daha yeni bir sürümüne geçebilirsiniz:

brew upgrade bazel