Komut Satırı Tamamlama

Bash ve Zsh'de komut satırı tamamlamayı (sekme tamamlama olarak da bilinir) etkinleştirebilirsiniz. Bu şekilde komut adlarını, adları, işaret değerlerini ve hedef adlarını sekmeyle tamamlayabilirsiniz.

Bash

Bazel, Bash tamamlama komut dosyasıyla gelir.

Bazel'ı yüklediyseniz:

 • APT deposundan bu işlem tamamlanmıştır. Bash tamamlama komut dosyası zaten /etc/bash_completion.d uygulamasına yüklenmiştir.

 • Homebrew'dan sonra işlemi tamamladınız. Bash tamamlama komut dosyası zaten $(brew --prefix)/etc/bash_completion.d uygulamasına yüklendi.

 • GitHub'dan indirilen yükleyiciden:

  1. Tamamlama dosyasının mutlak yolunu bulun. Yükleyici, dosyayı bin dizinine kopyaladı.

   Örnek: Yükleyiciyi --user ile çalıştırdıysanız bu işlem $HOME/.bazel/bin olur. Yükleyiciyi root olarak çalıştırdıysanız bu işlem /usr/local/lib/bazel/bin olacaktır.

  2. Aşağıdakilerden birini yapın:

   • Bu dosyayı tamamlama dizininize kopyalayın (varsa).

    Örnek: Ubuntu'da bu /etc/bash_completion.d dizinidir.

   • Ya da tamamlama dosyasının kaynağını Bash'in RC dosyasından çıkarın.

    Tamamlama dosyanızın mutlak yolunun yolunu kullanarak, ~/.bashrc (Ubuntu'da) veya ~/.bash_profile (macOS'te) cihazınıza aşağıdakine benzer bir satır ekleyin:

    source /path/to/bazel-complete.bash
    
 • Başlatma ile:

  1. Tamamlama komut dosyasını oluşturun:

   bazel build //scripts:bazel-complete.bash
   
  2. Tamamlama dosyası bazel-bin/scripts/bazel-complete.bash altında oluşturulur.

   Aşağıdakilerden birini yapın:

   • Bu dosyayı, varsa tamamlama dizininize kopyalayın.

    Örnek: Ubuntu'da bu /etc/bash_completion.d dizinidir

   • Dosyayı yerel diskinizde $HOME gibi bir yere kopyalayın ve tamamlama dosyasını Bash'in RC dosyasından kaynak olarak kullanın.

    Tamamlama dosyanızın mutlak yolunun yolunu kullanarak, ~/.bashrc (Ubuntu'da) veya ~/.bash_profile (macOS'te) cihazınıza aşağıdakine benzer bir satır ekleyin:

    source /path/to/bazel-complete.bash
    

Zsh

Bazel, Zsh tamamlama komut dosyasıyla geliyor.

Bazel'ı yüklediyseniz:

 • APT deposundan işlemi tamamladınız. Zsh tamamlama komut dosyası zaten /usr/share/zsh/vendor-completions ürününe yüklendi.

  Yoğun şekilde özelleştirilmiş bir .zshrc kullanıyorsanız ve otomatik tamamlama çalışmıyorsa aşağıdaki çözümlerden birini deneyin:

  .zshrc cihazınıza aşağıdakileri ekleyin:

    zstyle :compinstall filename '/home/tradical/.zshrc'
  
    autoload -Uz compinit
    compinit
  

  veya

  Buradaki talimatları uygulayın.

  oh-my-zsh kullanıyorsanız zsh-autocomplete eklentisini yükleyip etkinleştirmek isteyebilirsiniz. Bunu tercih etmiyorsanız yukarıda açıklanan çözümlerden birini kullanın.

 • Homebrew'dan sonra işlemi tamamladınız. Zsh tamamlama komut dosyası zaten $(brew --prefix)/share/zsh/site-functions ürününe yüklendi.

 • GitHub'dan indirilen yükleyiciden:

  1. Tamamlama dosyasının mutlak yolunu bulun. Yükleyici, dosyayı bin dizinine kopyaladı.

   Örnek: Yükleyiciyi --user ile çalıştırdıysanız bu işlem $HOME/.bazel/bin olur. Yükleyiciyi root olarak çalıştırdıysanız bu işlem /usr/local/lib/bazel/bin olacaktır.

  2. Bu komut dosyasını $fpath üzerinde bir dizine ekleyin:

   fpath[1,0]=~/.zsh/completion/
   mkdir -p ~/.zsh/completion/
   cp /path/from/above/step/_bazel ~/.zsh/completion
   

   Bunu yapmak için ilk kez rm -f ~/.zcompdump; compinit numarasını aramanız gerekebilir.

  3. İsteğe bağlı olarak, aşağıdakileri .zshrc'nize ekleyin.

   # This way the completion script does not have to parse Bazel's options
   # repeatedly. The directory in cache-path must be created manually.
   zstyle ':completion:*' use-cache on
   zstyle ':completion:*' cache-path ~/.zsh/cache