Komut Satırı Tamamlama

Sorun bildirin Kaynağı göster

Komut satırı tamamlamayı (sekme tamamlama olarak da bilinir) Bash ve Zsh'te etkinleştirebilirsiniz. Bu sayede komut adlarını, ad adlarını, değerleri ve hedef adları sekme sekmesinde tamamlayabilirsiniz.

Bash

Bazel'dan bir Bash tamamlama metni geliyor.

Bazel'ı yüklediyseniz:

 • APT deposundan, işleminiz tamamlanmıştır. Bash tamamlama komut dosyası zaten /etc/bash_completion.d içinde yüklüdür.

 • Homebrew artık tamamlandı. Bash tamamlama komut dosyası zaten $(brew --prefix)/etc/bash_completion.d dilinde yüklü.

 • GitHub'dan indirilen yükleyiciden:

  1. Tamamlanan dosyanın mutlak yolunu bulun. Yükleyici, dosyayı bin dizinine kopyaladı.

   Örnek: Yükleyiciyi --user ile çalıştırdıysanız bu değer $HOME/.bazel/bin olur. Yükleyiciyi kök olarak çalıştırdıysanız /usr/local/lib/bazel/bin işlemi yapmanız gerekir.

  2. Aşağıdakilerden birini yapın:

   • Bu dosyayı tamamlama dizininize kopyalayın (varsa).

    Örnek: Ubuntu'da bu /etc/bash_completion.d dizinidir.

   • Alternatif olarak, tamamlama dosyasını Bash'in RC dosyasından yönlendirebilirsiniz.

    Tamamlanan dosyanızın mutlak yolunu kullanarak ~/.bashrc (Ubuntu'da) veya ~/.bash_profile (macOS'te) için aşağıdakine benzer bir satır ekleyin:

    source /path/to/bazel-complete.bash
    
 • bootstrapping üzerinden, ardından:

  1. Tamamlama komut dosyasını oluşturun:

   bazel build //scripts:bazel-complete.bash
   
  2. Tamamlama dosyası bazel-bin/scripts/bazel-complete.bash altında oluşturulur.

   Aşağıdakilerden birini yapın:

   • Varsa bu dosyayı tamamlama dizininize kopyalayın.

    Örnek: Ubuntu'da bu /etc/bash_completion.d dizinidir

   • Yerel diskinizde $HOME gibi bir yere kopyalayın ve tamamlama dosyasını Bash'in RC dosyasından kaynaklayın.

    Tamamlanan dosyanızın mutlak yolunu kullanarak ~/.bashrc (Ubuntu'da) veya ~/.bash_profile (macOS'te) için aşağıdakine benzer bir satır ekleyin:

    source /path/to/bazel-complete.bash
    

Zh Dili

Bazel, Zsh tamamlama komut dosyasını içeriyor.

Bazel'ı yüklediyseniz:

 • APT deposunda işleminiz tamamlanmıştır. Zsh tamamlama komut dosyası zaten /usr/share/zsh/vendor-completions içinde yüklüdür.

  Yoğun bir şekilde özelleştirilmiş bir .zshrc kullanıyorsanız ve otomatik tamamlama çalışmıyorsa aşağıdaki çözümlerden birini deneyin:

  Aşağıdakileri .zshrc cihazınıza ekleyin:

    zstyle :compinstall filename '/home/tradical/.zshrc'
  
    autoload -Uz compinit
    compinit
  

  veya

  Buradaki talimatları uygulayın

  oh-my-zsh kullanıyorsanız zsh-autocomplete eklentisini yükleyip etkinleştirmek isteyebilirsiniz. Bunun yerine yukarıda açıklanan çözümlerden birini kullanın.

 • Homebrew artık tamamlandı. Zsh tamamlama komut dosyası $(brew --prefix)/share/zsh/site-functions içinde zaten yüklü.

 • GitHub'dan indirilen yükleyiciden:

  1. Tamamlanan dosyanın mutlak yolunu bulun. Yükleyici, dosyayı bin dizinine kopyaladı.

   Örnek: Yükleyiciyi --user ile çalıştırdıysanız bu değer $HOME/.bazel/bin olur. Yükleyiciyi kök olarak çalıştırdıysanız /usr/local/lib/bazel/bin işlemi yapmanız gerekir.

  2. Bu komut dosyasını $fpath cihazınızdaki bir dizine ekleyin:

   fpath[1,0]=~/.zsh/completion/
   mkdir -p ~/.zsh/completion/
   cp /path/from/above/step/_bazel ~/.zsh/completion
   

   Bu özelliği kullanmak için ilk kez rm -f ~/.zcompdump; compinit telefonunu aramanız gerekebilir.

  3. Dilerseniz aşağıdakileri .zshrc dosyanıza ekleyebilirsiniz.

   # This way the completion script does not have to parse Bazel's options
   # repeatedly. The directory in cache-path must be created manually.
   zstyle ':completion:*' use-cache on
   zstyle ':completion:*' cache-path ~/.zsh/cache