Hedeflere referans vermek için etiketleri kullanma

Bazel, BUILD dosyalarında ve komut satırında hedeflere erişmek için etiketler kullanır. Örneğin, //main:hello-world veya //lib:hello-time. Söz dizimi:

//path/to/package:target-name

Hedef bir kural hedefiyse path/to/package, çalışma alanı kökünden (WORKSPACE dosyasını içeren dizin) BUILD dosyasını içeren dizine giden yoldur. BUILD ise BUILD dosyasında (name özelliği) hedefi adlandırdığınız yoldur. Hedef bir dosya hedefiyse path/to/package, paketin kökünün yolu ve target-name, paketin köküne göre tam yolu da dahil olmak üzere hedef dosyanın adıdır (paketin BUILD dosyasını içeren dizin).

Depodaki kök konuma referans verirken paket yolu boş. Yalnızca //:target-name kullanın. Aynı BUILD dosyasındaki hedeflere atıfta bulunurken // çalışma alanı kök tanımlayıcısını atlayıp yalnızca :target-name öğesini de kullanabilirsiniz.