Bazel Eğitimi: C++ Araç Zincirlerini Yapılandırma

Bu eğitim, bir proje için C++ araç zincirlerinin nasıl yapılandırılacağını açıklamak üzere örnek bir senaryo kullanır. Bu örnek, clang ile hatasız çalışan örnek bir C++ projesine dayanır.

Neler öğreneceksiniz?

Bu eğitimde şunları öğreneceksiniz:

 • Derleme ortamını ayarlama
 • C++ araç zincirini yapılandırma
 • Bazel'ın clang ile uygulama derleyebilmesi amacıyla cc_toolchain için ek yapılandırma sağlayan bir Starlark kuralı oluşturun.
 • bazel build --config=clang_config //main:hello-world komutunu bir Linux makinesinde çalıştırarak beklenen sonucu onaylayın
 • C++ uygulamasını derleme

Başlamadan önce

Derleme ortamını ayarlama

Bu eğitim, Linux kullandığınız ve C++ uygulamalarını başarılı bir şekilde derleyip uygun araçları ve kitaplıkları yüklediğiniz varsayılır. Eğitim, sisteminize yükleyebileceğiniz clang version 9.0.1 hizmetini kullanır.

Derleme ortamınızı aşağıdaki gibi ayarlayın:

 1. Henüz yapmadıysanız Bazel 0.23 veya sonraki bir sürümü indirip yükleyin.

 2. GitHub'dan örnek C++ projesini indirin ve yerel makinenizdeki boş bir dizine yerleştirin.

 3. main/BUILD dosyasına aşağıdaki cc_binary hedefini ekleyin:

  cc_binary(
    name = "hello-world",
    srcs = ["hello-world.cc"],
  )
  
 4. --config işaretinin kullanımını etkinleştirmek için Workspace dizininin kök dizininde aşağıdaki içeriklerle bir .bazelrc dosyası oluşturun:

  # Use our custom-configured c++ toolchain.
  
  build:clang_config --crosstool_top=//toolchain:clang_suite
  
  # Use --cpu as a differentiator.
  
  build:clang_config --cpu=k8
  
  # Use the default Bazel C++ toolchain to build the tools used during the
  # build.
  
  build:clang_config --host_crosstool_top=@bazel_tools//tools/cpp:toolchain
  

Bir build:{config_name} --flag=value girişi için --config={config_name} komut satırı işareti bu işaretle ilişkilendirilir. Kullanılan işaretlerle ilgili belgelere göz atın: crosstool_top, cpu ve host_crosstool_top.

bazel build --config=clang_config //main:hello-world ile hedefinizi oluştururken Bazel, cc_toolchain_suite'ten //toolchain:clang_suite özel araç zincirinizi kullanır. Paket, farklı CPU'lar için farklı araç zincirleri listeleyebilir. Bu nedenle, --cpu=k8 işaretiyle diğerlerinden ayrılır.

Bazel, derleme sırasında işlem sarmalayıcı gibi C++'ta yazılmış birçok dahili araç kullandığından ana makine platformu için önceden mevcut olan varsayılan C++ araç zinciri belirtilir. Böylece bu araçlar, bu eğiticide oluşturulan araç zinciri yerine bu araç zinciri kullanılarak oluşturulur.

C++ araç zincirini yapılandırma

C++ araç zincirini yapılandırmak için uygulamayı tekrar tekrar derleyin ve aşağıda açıklandığı gibi her hatayı teker teker ortadan kaldırın.

 1. Derlemeyi aşağıdaki komutla çalıştırın:

  bazel build --config=clang_config //main:hello-world
  

  .bazelrc dosyasında --crosstool_top=//toolchain:clang_suite öğesini belirttiğiniz için Bazel aşağıdaki hatayı bildirir:

  No such package `toolchain`: BUILD file not found on package path.
  

  Workspace dizininde, paket için toolchain dizinini ve toolchain dizininde boş bir BUILD dosyası oluşturun.

 2. Derlemeyi tekrar çalıştırın. toolchain paketi henüz clang_suite hedefini tanımlamadığından, Bazel aşağıdaki hatayı bildirir:

  No such target '//toolchain:clang_suite': target 'clang_suite' not declared
  in package 'toolchain' defined by .../toolchain/BUILD
  

  toolchain/BUILD dosyasında aşağıdaki gibi boş bir dosya grubu tanımlayın:

  package(default_visibility = ["//visibility:public"])
  
  filegroup(name = "clang_suite")
  
 3. Derlemeyi tekrar çalıştırın. Bazel şu hatayı bildirir:

  '//toolchain:clang_suite' does not have mandatory providers: 'ToolchainInfo'
  

  Bazel, --crosstool_top işaretinin gerekli ToolchainInfo sağlayıcısını sağlamayan bir kuralı işaret ettiğini tespit etti. Dolayısıyla, --crosstool_top özelliğini, ToolchainInfo sağlayan bir kurala yönlendirmeniz gerekir. Bu, cc_toolchain_suite kuralıdır. toolchain/BUILD dosyasında, boş dosya grubunu aşağıdakiyle değiştirin:

  cc_toolchain_suite(
    name = "clang_suite",
    toolchains = {
      "k8": ":k8_toolchain",
    },
  )
  

  toolchains özelliği, --cpu (ve belirtildiğinde --compiler) değerlerini otomatik olarak cc_toolchain ile eşler. Henüz cc_toolchain hedefi tanımlamadınız ve Bazel kısa süre içinde bundan şikayet edecek.

 4. Derlemeyi tekrar çalıştırın. Bazel şu hatayı bildirir:

  Rule '//toolchain:k8_toolchain' does not exist
  

  Şimdi cc_toolchain_suite.toolchains özelliğindeki her değer için cc_toolchain hedefleri tanımlamanız gerekiyor. toolchain/BUILD dosyasına aşağıdakileri ekleyin:

  filegroup(name = "empty")
  
  cc_toolchain(
    name = "k8_toolchain",
    toolchain_identifier = "k8-toolchain",
    toolchain_config = ":k8_toolchain_config",
    all_files = ":empty",
    compiler_files = ":empty",
    dwp_files = ":empty",
    linker_files = ":empty",
    objcopy_files = ":empty",
    strip_files = ":empty",
    supports_param_files = 0,
  )
  
 5. Derlemeyi tekrar çalıştırın. Bazel şu hatayı bildirir:

  Rule '//toolchain:k8_toolchain_config' does not exist
  

  Daha sonra, toolchain/BUILD dosyasına bir ":k8_toolchain_config" hedefi ekleyin:

  filegroup(name = "k8_toolchain_config")
  
 6. Derlemeyi tekrar çalıştırın. Bazel şu hatayı bildirir:

  '//toolchain:k8_toolchain_config' does not have mandatory providers:
  'CcToolchainConfigInfo'
  

  CcToolchainConfigInfo, C++ araç zincirlerinizi yapılandırmak için kullandığınız bir sağlayıcıdır. Bu hatayı düzeltmek için aşağıdaki içeriğe sahip bir toolchain/cc_toolchain_config.bzl dosyası oluşturarak Bazel'a CcToolchainConfigInfo sağlayan bir Starlark kuralı oluşturun:

  def _impl(ctx):
    return cc_common.create_cc_toolchain_config_info(
      ctx = ctx,
      toolchain_identifier = "k8-toolchain",
      host_system_name = "local",
      target_system_name = "local",
      target_cpu = "k8",
      target_libc = "unknown",
      compiler = "clang",
      abi_version = "unknown",
      abi_libc_version = "unknown",
    )
  
  cc_toolchain_config = rule(
    implementation = _impl,
    attrs = {},
    provides = [CcToolchainConfigInfo],
  )
  

  cc_common.create_cc_toolchain_config_info() gerekli CcToolchainConfigInfo sağlayıcısını oluşturur. cc_toolchain_config kuralını kullanmak için toolchains/BUILD öğesine bir yük ifadesi ekleyin:

  load(":cc_toolchain_config.bzl", "cc_toolchain_config")
  

  "k8_toolchain_config" dosya grubunu da bir cc_toolchain_config kuralı açıklamasıyla değiştirin:

  cc_toolchain_config(name = "k8_toolchain_config")
  
 7. Derlemeyi tekrar çalıştırın. Bazel şu hatayı bildirir:

  .../BUILD:1:1: C++ compilation of rule '//:hello-world' failed (Exit 1)
  src/main/tools/linux-sandbox-pid1.cc:421:
  "execvp(toolchain/DUMMY_GCC_TOOL, 0x11f20e0)": No such file or directory
  Target //:hello-world failed to build`
  

  Bu noktada Bazel, kodu oluşturmayı denemek için yeterli bilgiye sahip olsa da gerekli derleme işlemlerini tamamlamak için hangi araçları kullanacağını hâlâ bilmiyor. Bazel'a hangi araçların kullanılacağını bildirmek için Starlark kural uygulamasını değiştirirsiniz. Bunun için @bazel_tools//tools/cpp:cc_toolchain_config_lib.bzl öğesinden tool_path() oluşturucusuna ihtiyacınız vardır:

  # toolchain/cc_toolchain_config.bzl:
  # NEW
  load("@bazel_tools//tools/cpp:cc_toolchain_config_lib.bzl", "tool_path")
  
  def _impl(ctx):
    tool_paths = [ # NEW
      tool_path(
        name = "gcc",
        path = "/usr/bin/clang",
      ),
      tool_path(
        name = "ld",
        path = "/usr/bin/ld",
      ),
      tool_path(
        name = "ar",
        path = "/usr/bin/ar",
      ),
      tool_path(
        name = "cpp",
        path = "/bin/false",
      ),
      tool_path(
        name = "gcov",
        path = "/bin/false",
      ),
      tool_path(
        name = "nm",
        path = "/bin/false",
      ),
      tool_path(
        name = "objdump",
        path = "/bin/false",
      ),
      tool_path(
        name = "strip",
        path = "/bin/false",
      ),
    ]
    return cc_common.create_cc_toolchain_config_info(
      ctx = ctx,
      toolchain_identifier = "local",
      host_system_name = "local",
      target_system_name = "local",
      target_cpu = "k8",
      target_libc = "unknown",
      compiler = "clang",
      abi_version = "unknown",
      abi_libc_version = "unknown",
      tool_paths = tool_paths, # NEW
    )
  

  /usr/bin/clang ve /usr/bin/ld değerlerinin sisteminiz için doğru yollar olduğundan emin olun.

 8. Derlemeyi tekrar çalıştırın. Bazel şu hatayı bildirir:

   ..../BUILD:3:1: undeclared inclusion(s) in rule '//main:hello-world':
   this rule is missing dependency declarations for the following files included by 'main/hello-world.cc':
   '/usr/include/c++/9/ctime'
   '/usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/9/bits/c++config.h'
   '/usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/9/bits/os_defines.h'
   ....
  

  Bazel'ın eklenen başlıkları nerede arayacağını bilmesi gerekir. Bu sorunu çözmenin cc_binary için includes özelliğini kullanmak gibi birden fazla yolu vardır. Ancak burada bu çözüm cc_common.create_cc_toolchain_config_info cxx_builtin_include_directories parametresiyle araç zinciri düzeyinde çözülmüştür. Farklı bir clang sürümü kullanıyorsanız dahil etme yolunun farklı olacağını unutmayın. Bu yollar, dağıtıma bağlı olarak da farklılık gösterebilir.

  Döndürülen toolchain/cc_toolchain_config.bzl değerini aşağıdaki gibi değiştirin:

   return cc_common.create_cc_toolchain_config_info(
     ctx = ctx,
     cxx_builtin_include_directories = [ # NEW
      "/usr/lib/llvm-9/lib/clang/9.0.1/include",
      "/usr/include",
     ],
     toolchain_identifier = "local",
     host_system_name = "local",
     target_system_name = "local",
     target_cpu = "k8",
     target_libc = "unknown",
     compiler = "clang",
     abi_version = "unknown",
     abi_libc_version = "unknown",
     tool_paths = tool_paths,
   )
  
 9. Derleme komutunu tekrar çalıştırın. Aşağıdaki gibi bir hata gösterilir:

  /usr/bin/ld: bazel-out/k8-fastbuild/bin/main/_objs/hello-world/hello-world.o: in function `print_localtime()':
  hello-world.cc:(.text+0x68): undefined reference to `std::cout'
  

  Bunun nedeni, bağlayıcıda C++ standart kitaplığının bulunmaması ve simgelerini bulamamasıdır. Bunu çözmenin birçok yolu vardır. Örneğin, cc_binary için linkopts özelliğini kullanabilirsiniz. Burada sorun, araç zincirini kullanan herhangi bir hedefin bu işareti belirtmek zorunda kalmaması sağlanarak çözülür.

  Aşağıdaki kodu cc_toolchain_config.bzl cihazına kopyalayın:

   # NEW
   load("@bazel_tools//tools/build_defs/cc:action_names.bzl", "ACTION_NAMES")
   # NEW
   load(
     "@bazel_tools//tools/cpp:cc_toolchain_config_lib.bzl",
     "feature",
     "flag_group",
     "flag_set",
     "tool_path",
   )
  
   all_link_actions = [ # NEW
     ACTION_NAMES.cpp_link_executable,
     ACTION_NAMES.cpp_link_dynamic_library,
     ACTION_NAMES.cpp_link_nodeps_dynamic_library,
   ]
  
   def _impl(ctx):
     tool_paths = [
       tool_path(
         name = "gcc",
         path = "/usr/bin/clang",
       ),
       tool_path(
         name = "ld",
         path = "/usr/bin/ld",
       ),
       tool_path(
         name = "ar",
         path = "/bin/false",
       ),
       tool_path(
         name = "cpp",
         path = "/bin/false",
       ),
       tool_path(
         name = "gcov",
         path = "/bin/false",
       ),
       tool_path(
         name = "nm",
         path = "/bin/false",
       ),
       tool_path(
         name = "objdump",
         path = "/bin/false",
       ),
       tool_path(
         name = "strip",
         path = "/bin/false",
       ),
     ]
  
     features = [ # NEW
       feature(
         name = "default_linker_flags",
         enabled = True,
         flag_sets = [
           flag_set(
             actions = all_link_actions,
             flag_groups = ([
               flag_group(
                 flags = [
                   "-lstdc++",
                 ],
               ),
             ]),
           ),
         ],
       ),
     ]
  
     return cc_common.create_cc_toolchain_config_info(
       ctx = ctx,
       features = features, # NEW
       cxx_builtin_include_directories = [
         "/usr/lib/llvm-9/lib/clang/9.0.1/include",
         "/usr/include",
       ],
       toolchain_identifier = "local",
       host_system_name = "local",
       target_system_name = "local",
       target_cpu = "k8",
       target_libc = "unknown",
       compiler = "clang",
       abi_version = "unknown",
       abi_libc_version = "unknown",
       tool_paths = tool_paths,
     )
  
   cc_toolchain_config = rule(
     implementation = _impl,
     attrs = {},
     provides = [CcToolchainConfigInfo],
   )
  
 10. bazel build --config=clang_config //main:hello-world çalıştırırsanız son olarak derlenir.

Çalışmanızı inceleyin

Bu eğiticide temel bir C++ araç zincirinin nasıl yapılandırılacağını öğrendiniz ancak araç zincirleri bu basit örnekten daha güçlüdür.

Temel çıkarımlar şunlardır: - Komut satırında, cc_toolchain_suite öğesine işaret etmesi gereken bir --crosstool_top işareti belirtmeniz gerekir - .bazelrc dosyasını kullanarak belirli bir yapılandırma için kısayol oluşturabilirsiniz - cc_toolchain_suite, farklı CPU'lar ve derleyiciler için cc_toolchains listesini listeleyebilir. Ayırt etmek için --cpu gibi komut satırı işaretlerini kullanabilirsiniz. - Araç zincirine, araçların bulunduğu yerleri bildirmeniz gerekir. Bu eğitimde, araçlara sistemden erişebileceğiniz basitleştirilmiş bir sürüm bulunmaktadır. Daha bağımsız bir yaklaşım istiyorsanız çalışma alanları hakkında buradan bilgi edinebilirsiniz. Araçlarınız farklı bir çalışma alanından gelebilir ve bu araçların dosyalarını, compiler_files gibi özelliklere hedef bağımlılıklarla cc_toolchain tarafından kullanılabilir hale getirmeniz gerekir. tool_paths öğesinin de değiştirilmesi gerekiyor. - Hangi işaretlerin farklı işlemlere (bağlantı oluşturma veya diğer işlem türleri) iletilmesi gerektiğini özelleştirmek için özellikler oluşturabilirsiniz.

Daha fazla bilgi

Daha fazla bilgi için C++ araç zinciri yapılandırması bölümüne bakın