Ubuntu'ya Bazel'ı yükleme

Bu sayfada, Bazel'i Ubuntu'ya yükleme seçenekleri açıklanmaktadır. Ayrıca, yedek seçenek olarak gerekirse (ör. yönetici erişiminiz yoksa) Bazel tamamlama komut dosyalarına ve ikili yükleyiciye bağlantılar da sağlar.

Desteklenen Ubuntu Linux platformları:

  • 20,04 (LTS)
  • 18,04 (LTS)

Bazel, diğer Ubuntu sürümleri ve Debian "stretch" ve sonraki sürümleriyle uyumlu olmalıdır ancak test edilmemiştir ve çalışacağı garanti edilmez.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Bazel'ı Ubuntu'ya yükleyin:

Not: Arm tabanlı sistemlerde APT deposu, arm64 sürümü içermez ve kullanılabilir bir ikili program yükleyici yoktur. Bazelisk kullanın veya kaynaktan derleme yapın.

Bazel, iki tamamlama komut dosyasıyla gelir. Bazel'ı yükledikten sonra şunları yapabilirsiniz:

1. Adım: Bazel dağıtım URI'sini paket kaynağı olarak ekleyin

Bazel'in uygun deposunu kullanma

Not: Bu, tek seferlik bir kurulum adımıdır.

sudo apt install apt-transport-https curl gnupg
curl -fsSL https://bazel.build/bazel-release.pub.gpg | gpg --dearmor >bazel-archive-keyring.gpg
sudo mv bazel-archive-keyring.gpg /usr/share/keyrings
echo "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/bazel-archive-keyring.gpg] https://storage.googleapis.com/bazel-apt stable jdk1.8" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/bazel.list

"jdk1.8" bileşen adı yalnızca eski nedenlerle saklanır ve desteklenen veya dahil edilen JDK sürümleriyle ilgili değildir. Bazel sürümleri Java sürümünden bağımsızdır. "jdk1.8" bileşen adının değiştirilmesi, deponun mevcut kullanıcılarının bozulmasına neden olur.

2. Adım: Bazel'ı yükleyin ve güncelleyin

sudo apt update && sudo apt install bazel

Yüklendikten sonra, normal sistem güncellemelerinizin bir parçası olarak Bazel'ın daha yeni bir sürümüne geçebilirsiniz:

sudo apt update && sudo apt full-upgrade

bazel paketi her zaman Bazel'in en son kararlı sürümünü yükler. Son sürümüne ek olarak Bazel'in belirli, eski sürümlerini de yükleyebilirsiniz. Örneğin:

sudo apt install bazel-1.0.0

Bu işlem, sisteminize Bazel 1.0.0'ı /usr/bin/bazel-1.0.0 olarak yükler. Bir proje oluşturmak için Bazel'in belirli bir sürümüne ihtiyacınız varsa bu yöntem yararlı olabilir. Örneğin, projenin hangi Bazel sürümüyle oluşturulması gerektiğini açıkça belirtmek için bir .bazelversion dosyası kullandığından bu seçenek yararlı olabilir.

İsteğe bağlı olarak, sembolik bağlantı oluşturarak bazel öğesini belirli bir sürüme ayarlayabilirsiniz:

sudo ln -s /usr/bin/bazel-1.0.0 /usr/bin/bazel
bazel --version  # 1.0.0

3. Adım: JDK yükleyin (isteğe bağlı)

Bazel, çalışma zamanı olarak özel, paketlenmiş bir JRE'yi içerir ve Java'nın belirli bir sürümünü yüklemenizi gerektirmez.

Ancak Bazel kullanarak Java kodu oluşturmak istiyorsanız bir JDK yüklemeniz gerekir.

# Ubuntu 16.04 (LTS) uses OpenJDK 8 by default:
sudo apt install openjdk-8-jdk
# Ubuntu 18.04 (LTS) uses OpenJDK 11 by default:
sudo apt install openjdk-11-jdk

İkili program yükleyiciyi kullanma

Genel olarak apt deposunu kullanmanız gerekir ancak ikili program yükleyici, makinenizde yönetici izinlerinizin olmadığı veya özel depolar ekleyemiyorsanız yararlı olabilir.

İkili program yükleyicileri, Bazel'in GitHub sürümleri sayfasından indirilebilir.

Yükleyici, Bazel ikili programını içerir ve $HOME/bin klasörünüze çıkarır. Bazel'ın çalışması için bazı ek kitaplıkların manuel olarak yüklenmesi gerekir.

1. Adım: Gerekli paketleri yükleyin

Bazel'ın çalışması için bir C++ derleyicisi ve sıkıştırmasını / sıkıştırma dosyasını açmanız gerekir:

sudo apt install g++ unzip zip

Bazel kullanarak Java kodu oluşturmak istiyorsanız bir JDK yükleyin:

# Ubuntu 16.04 (LTS) uses OpenJDK 8 by default:
sudo apt-get install openjdk-8-jdk
# Ubuntu 18.04 (LTS) uses OpenJDK 11 by default:
sudo apt-get install openjdk-11-jdk

2. Adım: Yükleyiciyi çalıştırın

Ardından, GitHub'daki Bazel sürümleri sayfasından bazel-version-installer-linux-x86_64.sh adlı Bazel ikili program yükleyicisini indirin.

Aşağıdaki gibi çalıştırın:

chmod +x bazel-version-installer-linux-x86_64.sh
./bazel-version-installer-linux-x86_64.sh --user

--user işareti, Bazel'ı sisteminizdeki $HOME/bin dizinine yükler ve .bazelrc yolunu $HOME/.bazelrc olarak ayarlar. Ek yükleme seçeneklerini görmek için --help komutunu kullanın.

3. Adım: Ortamınızı ayarlayın

Bazel yükleyiciyi yukarıdaki --user işaretiyle çalıştırdıysanız Bazel yürütülebilir dosyası $HOME/bin dizininize yüklenir. Bu dizini aşağıdaki şekilde varsayılan yollarınıza eklemeniz önerilir:

export PATH="$PATH:$HOME/bin"

Kalıcı olması için bu komutu ~/.bashrc veya ~/.zshrc dosyanıza da ekleyebilirsiniz.