Ubuntu'da Bazel yükleme

Sorun bildirin Kaynağı göster

Bu sayfada, Ubuntu'da Bazel'ı yükleme seçenekleri açıklanmaktadır. Ayrıca, yedekleme seçeneği olarak gerekirse (örneğin, yönetici erişiminiz yoksa) Bazel tamamlama komut dosyalarına ve ikili yükleyiciye bağlantılar sağlar.

Desteklenen Ubuntu Linux platformları:

  • 22,04 (LTS)
  • 20,04 (LTS)
  • 18,04 (LTS)

Bazel, diğer Ubuntu sürümleri ve Debian "stretch" ve sonraki sürümleriyle uyumlu olmalıdır ancak test edilmemiştir ve çalışacağı garanti edilmez.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Bazel'ı Ubuntu'ya yükleyin:

Not: Arm tabanlı sistemlerde APT deposu arm64 sürümü içermez ve ikili yükleyici kullanılamaz. Bazelisk kullanabilir veya kaynaktan derleyebilirsiniz.

Bazel'da iki tamamlama metni vardır. Bazel'ı yükledikten sonra:

Bazel'in apt deposunu kullanma

1. Adım: Bazel dağıtım URI'sini paket kaynağı olarak ekleyin

Not: Bu tek seferlik bir kurulum adımıdır.

sudo apt install apt-transport-https curl gnupg -y
curl -fsSL https://bazel.build/bazel-release.pub.gpg | gpg --dearmor >bazel-archive-keyring.gpg
sudo mv bazel-archive-keyring.gpg /usr/share/keyrings
echo "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/bazel-archive-keyring.gpg] https://storage.googleapis.com/bazel-apt stable jdk1.8" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/bazel.list

"jdk1.8" bileşen adı yalnızca eski nedenlerle tutulur ve desteklenen veya dahil edilen JDK sürümleriyle ilgili değildir. Bazel sürümleri Java sürümden bağımsızdır. "jdk1.8" bileşen adının değiştirilmesi, deponun mevcut kullanıcılarını bozar.

2. Adım: Bazel'ı yükleyin ve güncelleyin

sudo apt update && sudo apt install bazel

Yüklendikten sonra, normal sistem güncellemeleriniz kapsamında Bazel'ın daha yeni bir sürümüne geçebilirsiniz:

sudo apt update && sudo apt full-upgrade

bazel paketi her zaman Bazel'ın en son kararlı sürümünü yükler. Bazel'ın aşağıdaki gibi belirli ve daha eski sürümlerini yükleyebilirsiniz:

sudo apt install bazel-1.0.0

Bu işlem, Bazel 1.0.0'ı sisteminize /usr/bin/bazel-1.0.0 olarak yükler. Bu, bir proje oluşturmak için Bazel'ın belirli bir sürümüne ihtiyaç duyduğunuzda yararlı olabilir. Örneğin, hangi Bazel sürümünün açık bir şekilde derlemesi gerektiğini belirtmek için bir .bazelversion dosyası kullanır.

İsteğe bağlı olarak, bir sembol bağlantısı oluşturarak bazel öğesini belirli bir sürüme ayarlayabilirsiniz.

sudo ln -s /usr/bin/bazel-1.0.0 /usr/bin/bazel
bazel --version  # 1.0.0

3. Adım: JDK yükleyin (isteğe bağlı)

Bazel, çalışma zamanı olarak özel ve paketlenmiş bir JRE paketi içerir ve Java'nın belirli bir sürümünü yüklemenizi gerektirmez.

Ancak, Bazel kullanarak Java kodu oluşturmak istiyorsanız, bir JDK yüklemeniz gerekir.

sudo apt install default-jdk

İkili yükleyiciyi kullanma

Genellikle apt deposunu kullanmanız gerekir, ancak makinenizde yönetici izinleriniz yoksa veya özel veri depoları ekleyemiyorsanız ikili yükleyici yararlı olabilir.

İkili yükleyiciler, Bazel'ın GitHub sürümleri sayfasından indirilebilir.

Yükleyici, Bazel ikili programını içerir ve $HOME/bin klasörünüze çıkarır. Bazel'ın çalışması için bazı ek kitaplıkların manuel olarak yüklenmesi gerekir.

1. Adım: Gerekli paketleri yükleyin

Bazel'ın çalışabilmesi için C++ derleyicisi ve sıkıştırılmış dosyası / zip dosyası gerekir:

sudo apt install g++ unzip zip

Bazel kullanarak Java kodu oluşturmak istiyorsanız bir JDK yükleyin:

sudo apt-get install default-jdk

2. Adım: Yükleyiciyi çalıştırın

Ardından GitHub'daki Bazel sürümleri sayfasından bazel-version-installer-linux-x86_64.sh adlı Bazel ikili yükleyicisini indirin.

Aşağıdaki gibi çalıştırın:

chmod +x bazel-version-installer-linux-x86_64.sh
./bazel-version-installer-linux-x86_64.sh --user

--user işareti Bazel'i sisteminizdeki $HOME/bin dizinine yükler ve .bazelrc yolunu $HOME/.bazelrc olarak ayarlar. Ek yükleme seçeneklerini görmek için --help komutunu kullanın.

3. Adım: Ortamınızı ayarlayın

Bazel yükleyiciyi yukarıdaki gibi --user işaretiyle çalıştırdıysanız Bazel yürütülebilir dosyası $HOME/bin dizininize yüklenir. Bu dizini aşağıdaki şekilde varsayılan yollarınıza eklemeniz önerilir:

export PATH="$PATH:$HOME/bin"

Bu komutu, ~/.bashrc veya ~/.zshrc dosyanıza kalıcı hale getirmek için de ekleyebilirsiniz.

Bazel Docker container'ını kullanma

Her Bazel sürümü için Bazel yüklü Docker container'ını gcr.io/bazel-public/bazel adresinde yayınlıyoruz. Docker container'ını aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz:

$ docker pull gcr.io/bazel-public/bazel:<bazel version>

Docker container'ı bu adımları uygulayarak oluşturulur.