C++ Kurallarıyla Entegrasyon

Bu sayfada, çeşitli düzeylerde C++ kurallarıyla nasıl entegrasyon yapılacağı açıklanmaktadır.

C++ araç zincirine erişme

C++ kurallarının platformlara ve araç zincirlerine sürekli olarak taşınması nedeniyle, hem araç zincirleri devre dışı bırakıldığında hem de etkinleştirildiğinde çalışan @bazel_tools//tools/cpp:toolchain_utils.bzl adresinde bulunan yardımcı işlevi kullanmanız gerekir. Kuralınızda bir C++ araç zincirine bağlı kalmak için _cc_toolchain adlı bir Label özelliği ekleyin ve bunu @bazel_tools//tools/cpp:current_cc_toolchain öğesine (şu anda seçili C++ araç zincirine işaret eden cc_toolchain_alias kuralının bir örneği) yönlendirin. Ardından, kural uygulamasında find_cpp_toolchain(ctx) kullanarak CcToolchainInfo kodunu alın. Eksiksiz bir çalışan örneği kurallar_cc örneklerinde bulabilirsiniz.

C++ araç zincirini kullanarak komut satırları ve ortam değişkenleri oluşturma

Tipik olarak, C++ kurallarıyla aynı komut satırı işaretlerine sahip olmak için C++ araç zinciriyle entegrasyon yaparsınız, ancak C++ işlemlerini doğrudan kullanmadan kullanırsınız. Bunun nedeni, kendi eylemlerimizi yazarken bunların C++ araç zinciriyle tutarlı şekilde davranmalarıdır. Örneğin, C++ komut satırı işaretlerini arka planda C++ derleyiciyi çağıran bir araca iletmek gibi.

C++ kuralları, özellik yapılandırmasına dayalı olarak komut satırları oluşturmak için özel bir yöntem kullanır. Komut satırı oluşturmak için şunlara ihtiyacınız vardır:

Hala compiler_executable gibi araca özel alıcılar da vardır. Araca özel alıcılar ileride kaldırılacağı için bunların yerine get_tool_for_action tercih edin.

Eksiksiz bir çalışan örneği kurallar_cc örneklerinde bulabilirsiniz.

C++ kurallarına ve/veya C++ kurallarının bağlı olabileceği Starlark kurallarını uygulama

Çoğu C++ kuralı, CompilationContext ve LinkingContext öğelerini içeren bir sağlayıcı olan CcInfo'i sağlar. Bunlar aracılığıyla, bağlanacak tüm geçişli başlıklar veya kitaplıklar gibi bilgilere erişmek mümkündür. CcInfo ve CcToolchainInfo özel Starlark kuralları, ihtiyaçları olan tüm bilgileri alabilmelidir.

Özel bir Starlark kuralı CcInfo sağlıyorsa C++ kuralları, bu kurala da güvenebilirler. Ancak dikkatli olun: Grafikte yalnızca CcInfo öğesini, bu kuraldan yararlanan ikili kurala yaymanız gerekiyorsa CcInfo öğesini farklı bir sağlayıcıya sarmalayın. Örneğin, java_library kuralı, yerel bağımlılıkları java_binary'a kadar yaymak istiyorsa doğrudan CcInfo sağlamamalıdır (java_library'e bağlı olarak cc_binary anlamlı değildir) ve örneğin JavaCcInfo içine alması gerekir.

Eksiksiz bir çalışan örneği kurallar_cc örneklerinde bulabilirsiniz.

C++ kurallarının mantığını ve işlemlerini yeniden kullanma

Henüz kararlı değil. API kararlı hale geldiğinde bu bölüm güncellenecektir. En güncel bilgiler için #4570 adresini takip edin.