14907211606312675381

Typ filtra wbudowanego. Przykładowe wyrażenia kropkowe:
x = (1, 2, 3)
Dostęp do elementów jest możliwy przy użyciu indeksowania (zaczyna się od 0):
e = x[1]  # e == 2
Listy obsługują operator + w celu łączenia 2 potraw. Przykład:
x = (1, 2) + (3, 4)  # x == (1, 2, 3, 4)
x = ("a", "b")
x += ("c",)      # x == ("a", "b", "c")
Podobnie jak w przypadku list priorytety obsługują operacje na wycinku:
('a', 'b', 'c', 'd')[1:3]  # ('b', 'c')
('a', 'b', 'c', 'd')[::2] # ('a', 'c')
('a', 'b', 'c', 'd')[3:0:-1] # ('d', 'c', 'b')
Karty nie są stałe, dlatego funkcja x[1] = "a" nie jest obsługiwana.