Bağımlılık grafiğini inceleme

Başarılı bir derlemenin tüm bağımlıları, BUILD dosyasında açıkça belirtilir. Bazel, bu beyanları kullanarak projenin bağımlılık grafiğini oluşturur. Bu grafik, doğru artımlı derlemeleri mümkün kılar.

Örnek projenin bağımlılıklarını görselleştirmek için aşağıdaki komutu çalışma alanı kökünde çalıştırarak bağımlılık grafiğinin bir metin gösterimini oluşturabilirsiniz:

bazel query --notool_deps --noimplicit_deps "deps(//main:hello-world)" \
  --output graph

Yukarıdaki komut, Bazel'a hedef //main:hello-world için tüm bağımlıları (ana makine ve dolaylı bağımlılıklar hariç) aramasını ve çıkışı bir grafik olarak biçimlendirmesini bildirir.

Ardından, metni GraphViz'e yapıştırın.

Ubuntu'da, GraphViz ve xdot Dot Görüntüleyicisi'ni yükleyerek grafiği yerel olarak görüntüleyebilirsiniz:

sudo apt update && sudo apt install graphviz xdot

Ardından, yukarıdaki metin çıkışını xdot konumuna sabitleyerek grafiği oluşturabilir ve görüntüleyebilirsiniz:

xdot <(bazel query --notool_deps --noimplicit_deps "deps(//main:hello-world)" \
  --output graph)

Gördüğünüz gibi, örnek projenin ilk aşamasında herhangi bir ek bağımlılığa gerek kalmadan tek bir kaynak dosya oluşturan tek bir hedef vardır:

&quot;hello-world&quot; için bağımlılık grafiği

Şekil 1. hello-world için bağımlılık grafiği, tek bir kaynak dosyasıyla tek bir hedefi görüntüler.

Çalışma alanınızı oluşturduktan, projenizi oluşturduktan ve bağımsız yönlerini inceledikten sonra biraz karmaşıklık ekleyebilirsiniz.