Bazel BUILD Fonksiyon Ansiklopedisi

Kavramlar ve terminoloji

İşlevler

Kurallar

Yerel kurallar Bazel ikili dosyasıyla gönderilir ve load ifadesi gerektirmez. Yerel kurallar tüm dünyada DERLEME dosyalarında kullanılabilir. .bzl dosyalarında bunları native modülünde bulabilirsiniz. Bazel'den ayrı olarak gönderilen ve yerel olmayan Starlark kuralları için önerilen kurallar listesine bakın.

Dile özgü yerel kurallar

Dil İkili program kuralları Kitaplık kuralları Kuralları test et Diğer kurallar
Android android_binary
aar_import
android_library
android_instrumentation_test
android_local_test
android_device
android_ndk_repository
android_sdk_repository
C / C++ cc_binary
cc_import
cc_library
cc_proto_library
fdo_prefetch_hints
fdo_profile
propeller_optimize
cc_test
cc_toolchain
cc_toolchain_suite
Java java_binary
java_import
java_library
java_lite_proto_library
java_proto_library
java_test
java_package_configuration
java_plugin
java_runtime
java_toolchain
Objective-C j2objc_library
objc_import
objc_library
available_xcodes
xcode_config
xcode_version
Protokol Arabelleği proto_lang_toolchain
proto_library
Python py_binary
py_library
py_test
py_runtime
kabuk sh_binary
sh_library
sh_test

Dilden bağımsız yerel kurallar

Aile Kurallar
Ekstra İşlemler
Genel
Platform
Workspace