Hedeflere referans vermek için etiketleri kullanma

Sorun bildirin Kaynağı göster

Bazel, BUILD dosyalarında ve komut satırında hedefleri hedeflemek için etiketleri kullanır (ör. //main:hello-world veya //lib:hello-time). Söz dizimi şöyledir:

//path/to/package:target-name

Hedef bir kural hedefiyse path/to/package, çalışma alanı kökünden (WORKSPACE dosyasını içeren dizin) BUILD dosyasını içeren dizine giden yoldur. target-name ise BUILD dosyasında hedefi adlandırdığınız yöntemdir (name özelliği). Hedef bir dosya hedefiyse path/to/package paketin köküne giden yol ve target-name, paketin köküne göre paketin tam yolu da dahil olmak üzere hedef dosyanın adıdır (paketin BUILD dosyasını içeren dizin).

Depo kökündeki hedeflere başvururken paket yolu boş. Yalnızca //:target-name kullanın. Aynı BUILD dosyasındaki hedeflere referans verirken // çalışma alanı kök tanımlayıcısını atlayıp yalnızca :target-name yöntemini kullanabilirsiniz.