Tra cứu các lệnh, truy vấn và thuật ngữ cần thiết để làm việc với Bazel.

Hướng dẫn tham khảo

Tìm kiếm các tài liệu tham khảo này để tìm nhanh cú pháp và tùy chọn mà bạn cần.
Sử dụng Bách khoa toàn thư về bản dựng là nguồn thông tin đáng tin cậy cho tất cả các chức năng của Bazel, vì tính năng này tự động tạo bằng từng bản dựng mới.
Tìm hiểu về môi trường thời gian chạy và hoạt động dự kiến của các thử nghiệm Bazel.
Tìm các tùy chọn và cú pháp để làm việc trong môi trường dòng lệnh.
Hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng khi phân tích các phần phụ thuộc bản dựng với một trong những ngôn ngữ truy vấn của Bazel.
Tra cứu từ vựng chuyên môn, cũng như cách sử dụng các từ phổ biến theo ngữ cảnh cụ thể.