Nhóm thực thi

Báo cáo vấn đề Xem nguồn Nightly .

Các nhóm thực thi cho phép nhiều nền tảng thực thi trong một mục tiêu duy nhất. Mỗi nhóm thực thi có các phần phụ thuộc chuỗi công cụ riêng và tiến hành giải quyết chuỗi công cụ riêng.

Thông tin khái quát

Các nhóm thực thi cho phép tác giả quy tắc xác định các nhóm hành động, mỗi nhóm có một nền tảng thực thi có thể khác nhau. Nhiều nền tảng thực thi có thể cho phép các hành động thực thi theo nhiều cách, chẳng hạn như biên dịch ứng dụng iOS trên một worker từ xa (linux) rồi liên kết/ký mã trên một worker cục bộ trên máy Mac.

Việc có thể xác định các nhóm hành động cũng sẽ giúp giảm bớt việc sử dụng bộ nhớ hành động làm proxy để chỉ định hành động. Thuật toán ghi nhớ không được đảm bảo là duy nhất và chỉ có thể tham chiếu đến một hành động. Điều này đặc biệt hữu ích trong việc phân bổ thêm tài nguyên cho bộ nhớ cụ thể và xử lý các thao tác chuyên sâu như liên kết trong các bản dựng C++ mà không phân bổ quá mức cho các tác vụ tốn ít công sức hơn.

Xác định nhóm thực thi

Trong quá trình xác định quy tắc, tác giả quy tắc có thể khai báo một tập hợp các nhóm thực thi. Trên mỗi nhóm thực thi, tác giả quy tắc có thể chỉ định mọi thứ cần thiết để chọn nền tảng thực thi cho nhóm thực thi đó, cụ thể là mọi quy tắc ràng buộc thông qua exec_compatible_with và các loại chuỗi công cụ thông qua toolchain.

# foo.bzl
my_rule = rule(
  _impl,
  exec_groups = {
    “link”: exec_group(
      exec_compatible_with = [ "@platforms//os:linux" ]
      toolchains = ["//foo:toolchain_type"],
    ),
    “test”: exec_group(
      toolchains = ["//foo_tools:toolchain_type"],
    ),
  },
  attrs = {
    "_compiler": attr.label(cfg = config.exec("link"))
  },
)

Trong đoạn mã trên, bạn có thể thấy rằng các phần phụ thuộc của công cụ cũng có thể chỉ định hiệu ứng chuyển đổi cho một nhóm thực thi bằng cách sử dụng tham số thuộc tính cfg và mô-đun config. Mô-đun này hiển thị một hàm exec. Hàm này sẽ nhận một tham số chuỗi duy nhất. Đó là tên của nhóm thực thi mà phần phụ thuộc nên được tạo.

Giống như các quy tắc gốc, nhóm thực thi test hiển thị theo mặc định trong các quy tắc kiểm thử Starlark.

Truy cập vào nhóm thực thi

Trong quá trình triển khai quy tắc, bạn có thể khai báo rằng các hành động sẽ được chạy trên nền tảng thực thi của một nhóm thực thi. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách sử dụng tham số exec_group của các phương thức tạo hành động, cụ thể là ctx.actions.runctx.actions.run_shell.

# foo.bzl
def _impl(ctx):
 ctx.actions.run(
   inputs = [ctx.attr._some_tool, ctx.srcs[0]]
   exec_group = "compile",
   # ...
 )

Tác giả quy tắc cũng sẽ có thể truy cập vào chuỗi công cụ đã phân giải của các nhóm thực thi, tương tự như cách bạn có thể truy cập vào chuỗi công cụ đã phân giải của một mục tiêu:

# foo.bzl
def _impl(ctx):
 foo_info = ctx.exec_groups["link"].toolchains["//foo:toolchain_type"].fooinfo
 ctx.actions.run(
   inputs = [foo_info, ctx.srcs[0]]
   exec_group = "link",
   # ...
 )

Sử dụng nhóm thực thi để thiết lập thuộc tính thực thi

Các nhóm thực thi được tích hợp với thuộc tính exec_properties tồn tại trên mọi quy tắc và cho phép trình ghi mục tiêu chỉ định một chuỗi nhập bằng giọng nói của các thuộc tính mà sau đó được truyền đến máy thực thi. Ví dụ: nếu muốn thiết lập một số thuộc tính (chẳng hạn như bộ nhớ) cho mục tiêu và phân bổ bộ nhớ lớn hơn cho một số thao tác, bạn sẽ viết một mục nhập exec_properties có khoá tăng cường cho nhóm thực thi, chẳng hạn như:

# BUILD
my_rule(
  name = 'my_target',
  exec_properties = {
    'mem': '12g',
    'link.mem': '16g'
  }
  …
)

Tất cả các thao tác có exec_group = "link" sẽ thấy thuộc tính thực thi theo từ điển là {"mem": "16g"}. Như bạn thấy ở đây, chế độ cài đặt cấp nhóm thực thi sẽ ghi đè chế độ cài đặt cấp mục tiêu.

Nhóm thực thi cho các quy tắc gốc

Bạn có thể sử dụng các nhóm thực thi sau đây cho các hành động được xác định theo quy tắc gốc:

 • test: Hành động của trình chạy kiểm thử.
 • cpp_link: Các thao tác liên kết C++.

Nhóm thực thi và thuộc tính thực thi của nền tảng

Bạn có thể xác định exec_properties cho các nhóm thực thi tuỳ ý trên các mục tiêu nền tảng (không giống như exec_properties được đặt trực tiếp trên một mục tiêu, trong đó thuộc tính của các nhóm thực thi không xác định sẽ bị từ chối). Sau đó, các mục tiêu sẽ kế thừa exec_properties của nền tảng thực thi. Nền tảng này ảnh hưởng đến nhóm thực thi mặc định cũng như mọi nhóm thực thi có liên quan khác.

Ví dụ: giả sử việc chạy kiểm thử C++ đòi hỏi phải có sẵn một số tài nguyên, nhưng không bắt buộc phải biên dịch và liên kết; tài nguyên này có thể được mô hình hoá như sau:

constraint_setting(name = "resource")
constraint_value(name = "has_resource", constraint_setting = ":resource")

platform(
  name = "platform_with_resource",
  constraint_values = [":has_resource"],
  exec_properties = {
    "test.resource": "...",
  },
)

cc_test(
  name = "my_test",
  srcs = ["my_test.cc"],
  exec_compatible_with = [":has_resource"],
)

exec_properties được xác định trực tiếp trên các mục tiêu sẽ được ưu tiên hơn so với các mục tiêu kế thừa từ nền tảng thực thi.