tuple

Yerleşik bağlantı türü. Örnek unsur ifadeleri:
x = (1, 2, 3)
Öğelere dizine ekleme kullanılarak erişilebilir (0 ile başlayan):
e = x[1]  # e == 2
Listeler, iki unsuru birleştirmek için + operatörünü destekler. Örnek:
x = (1, 2) + (3, 4)  # x == (1, 2, 3, 4)
x = ("a", "b")
x += ("c",)      # x == ("a", "b", "c")
Listelere benzer şekilde, tuple'lar dilim işlemlerini destekler:
('a', 'b', 'c', 'd')[1:3]  # ('b', 'c')
('a', 'b', 'c', 'd')[::2] # ('a', 'c')
('a', 'b', 'c', 'd')[3:0:-1] # ('d', 'c', 'b')
Düzeyler sabit olduğundan x[1] = "a" desteklenmez.