Kurulum paketlerimiz, eğitimlerimiz ve kavram kılavuzlarımızla Bazel'a geçin.

Bazel'ı yükleyin

Desteklenen platformlar için Bazel paketlerini ve talimatlarını bulup indirin.
Genel Bakış
Bazelisk (önerilir)
MacOS
Windows
Fedora ve CentOS
Ubuntu
OpenSUSE
Docker Kapsayıcı
Kaynaktan derleme
Komut satırını tamamlama
IDE entegrasyonu

İlk derleme kılavuzları

Bazel'i yükledikten sonra temel Bazel iş akışını tamamlamak için bu eğiticileri izleyin.

Çok yakında: Bizi takip edin. Bu kılavuzlar üzerinde çalışıyoruz.

Derleme kavramları

Kaynak kodu düzeni, DERLEME dosya söz dizimi ve kural türleri ve bağımlılık türleri dahil olmak üzere temel kavramları öğrenin.
Bazel'in temel yapı taşları.
Çalışma alanlarını, paketleri ve hedefleri belirtme ve bağlama.
Bazel'e neyi, nasıl oluşturacağınızı derleyen yapılandırma dosyası.
İki hedef arasında yönlendirilen kenar.
Bir hedefin diğer hedefler tarafından bağımlı olup olamayacağını tanımlar.
Belirleyici ve doğru sonuçlar için harici etkileri olmayan derlemeler oluşturur.