Performansı Optimize Etme

Sorun bildir Kaynağı göster

Kural yazarken en yaygın performans hatası, bağımlılıklardan toplanan verileri aktarmak veya kopyalamaktır. Derlemenin tamamında toplandığında bu işlemler kolayca O(N^2) zaman ve alan alabilir. Bunu önlemek için alt kümeleri nasıl etkili bir şekilde kullanacağınızı anlamak çok önemlidir.

Bunu başarmak zor olabilir. Bu yüzden Bazel, hata yapmış olabileceğiniz noktaları bulmada size yardımcı olan bir bellek profili oluşturucu da sağlar. Dikkatli olun: Verimsiz bir kural yazmanın maliyeti, yaygın şekilde kullanılana kadar belirgin olmayabilir.

Dizüstü bilgisayar kullan

Kural bağımlılıklarından bilgi alırken depsets özelliğini kullanmanız gerekir. Mevcut kurala göre yerel bilgileri yayınlamak için yalnızca düz listeler veya komutlar kullanın.

Yok kümesi, bilgileri, paylaşımı mümkün kılan iç içe yerleştirilmiş bir grafik olarak temsil eder.

Aşağıdaki grafiği inceleyin:

C -> B -> A
D ---^

Her düğüm tek bir dize yayınlar. Alt kümelerle veriler aşağıdaki gibi görünür:

a = depset(direct=['a'])
b = depset(direct=['b'], transitive=[a])
c = depset(direct=['c'], transitive=[b])
d = depset(direct=['d'], transitive=[b])

Her öğeden yalnızca bir kez bahsedildiğini unutmayın. Listelerle şunları elde edersiniz:

a = ['a']
b = ['b', 'a']
c = ['c', 'b', 'a']
d = ['d', 'b', 'a']

Bu örnekte 'a' teriminden dört kez bahsedildiğini unutmayın. Büyük grafiklerle bu sorun daha da kötüleşir.

Aşağıda, geçişli bilgileri yayınlamak için alt kümeleri doğru şekilde kullanan bir kural uygulaması örneği verilmiştir. İsterseniz bu liste O(N^2) olmadığı için kural-yerel bilgilerini listeleri kullanarak yayınlayabilirsiniz.

MyProvider = provider()

def _impl(ctx):
 my_things = ctx.attr.things
 all_things = depset(
   direct=my_things,
   transitive=[dep[MyProvider].all_things for dep in ctx.attr.deps]
 )
 ...
 return [MyProvider(
  my_things=my_things, # OK, a flat list of rule-local things only
  all_things=all_things, # OK, a depset containing dependencies
 )]

Daha fazla bilgi için depset'e genel bakış sayfasına bakın.

depset.to_list() numaralı telefonu aramaktan kaçının

to_list() kullanarak düşüşü düz bir listeye almaya zorlayabilirsiniz ancak bunu yapmak genellikle O(N^2) maliyetiyle sonuçlanır. Mümkünse hata ayıklama amaçları dışında derinliklerin düzleştirilmesinden kaçının.

Yaygın bir yanılgıya göre, bu işlemi yalnızca <xx>_binary kuralı gibi üst düzey hedeflerde yaparsanız alt öğeleri serbestçe birleştirebilirsiniz. Çünkü maliyet, derleme grafiğinin her düzeyinde toplanmaz. Ancak bağımlılıkları örtüşen bir hedef kümesi oluşturduğunuzda bu hâlâ O(N^2) olur. Bu durum //foo/tests/... testlerinizi oluştururken veya bir IDE projesini içe aktarırken ortaya çıkar.

Arama sayısını depset olacak şekilde azaltın

Bir döngünün içinde depset çağrısı yapmak genellikle bir hatadır. Bu durum, çok derin iç içe yerleştirme yapma sorunlarına yol açarak düşük performans gösterebilir. Örneğin:

x = depset()
for i in inputs:
  # Do not do that.
  x = depset(transitive = [x, i.deps])

Bu kod kolayca değiştirilebilir. İlk olarak, geçişli altlıkları toplayın ve aynı anda birleştirin:

transitive = []

for i in inputs:
  transitive.append(i.deps)

x = depset(transitive = transitive)

Bazı durumlarda liste anlayışını kullanarak bu oranı azaltabilirsiniz:

x = depset(transitive = [i.deps for i in inputs])

Komut satırları için ctx.actions.args() kullanma

Komut satırları oluştururken ctx.actions.args() işlevini kullanmanız gerekir. Bu, alt kümelerin genişletilmesini yürütme aşamasına erteler.

Bu yöntem, kesinlikle daha hızlı olmasının yanı sıra kurallarınızın bellek tüketimini (bazen% 90 veya daha fazla) azaltır.

Aşağıda bazı püf noktaları verilmiştir:

 • Derinlikleri ve listeleri kendiniz birleştirmek yerine doğrudan bağımsız değişken olarak aktarın. Tekliflerin kapsamı ctx.actions.args() tarafından sizin için genişletilecek. Kaldırılmış içeriklerde herhangi bir dönüşüme ihtiyacınız varsa uygun bir şey olup olmadığını görmek için ctx.actions.args#add ifadesini inceleyin.

 • File#path öğesini bağımsız değişken olarak iletiyor musunuz? Gerek yok. Herhangi bir Dosya, genişletme süresine ertelenerek otomatik olarak yoluna dönüştürülür.

 • Dizeleri birbirine bağlayarak oluşturmaktan kaçının. En iyi dize bağımsız değişkeni sabittir, çünkü bu bağımsız değişkenin belleği kuralınızın tüm örnekleri arasında paylaştırılır.

 • Bağımsız değişkenler komut satırı için çok uzunsa ctx.actions.args() nesnesi, ctx.actions.args#use_param_file kullanılarak koşullu veya koşulsuz olarak bir param dosyasına yazılabilir. Bu işlem, işlem yürütüldüğünde perde arkasında yapılır. Parametre dosyasını açık bir şekilde kontrol etmeniz gerekiyorsa, ctx.actions.write kullanarak dosyayı manuel olarak yazabilirsiniz.

Örnek:

def _impl(ctx):
 ...
 args = ctx.actions.args()
 file = ctx.declare_file(...)
 files = depset(...)

 # Bad, constructs a full string "--foo=<file path>" for each rule instance
 args.add("--foo=" + file.path)

 # Good, shares "--foo" among all rule instances, and defers file.path to later
 # It will however pass ["--foo", <file path>] to the action command line,
 # instead of ["--foo=<file_path>"]
 args.add("--foo", file)

 # Use format if you prefer ["--foo=<file path>"] to ["--foo", <file path>]
 args.add(format="--foo=%s", value=file)

 # Bad, makes a giant string of a whole depset
 args.add(" ".join(["-I%s" % file.short_path for file in files])

 # Good, only stores a reference to the depset
 args.add_all(files, format_each="-I%s", map_each=_to_short_path)

# Function passed to map_each above
def _to_short_path(f):
 return f.short_path

Geçiş işlemi girişleri alt küme olmalıdır

ctx.actions.run kullanarak bir işlem oluştururken inputs alanının depset değerini kabul ettiğini unutmayın. Bağımlılardan geçişli olarak giriş toplandığında bunu kullanın.

inputs = depset(...)
ctx.actions.run(
 inputs = inputs, # Do *not* turn inputs into a list
 ...
)

Askılı

Bazel asılı görünüyorsa $(bazel info output_base)/server/jvm.out dosyasına iş parçacığı dökümü almak için Ctrl-\ tuşlarına basabilir veya Bazel'a SIGQUIT sinyali (kill -3 $(bazel info server_pid)) gönderebilirsiniz.

Bazel asılıyken bazel info öğesini çalıştıramayabilirsiniz. Bu nedenle output_base dizini genellikle çalışma alanı dizininizdeki bazel-<workspace> sembolik bağlantısının üst öğesidir.

Performans profili oluşturma

JSON iz profili, Bazel'in çağrı sırasında neye zaman harcadığını hızlıca anlamak için çok yararlı olabilir.

--experimental_command_profile işareti, çeşitli türlerdeki Java Uçuş Kaydedici profillerini (cpu süresi, boş zaman, bellek ayırmaları ve kilit anlaşmazlığı) yakalamak için kullanılabilir.

Tüm Starlark iş parçacıkları tarafından CPU kullanımının pprof profilini yazmak için --starlark_cpu_profile işareti kullanılabilir.

Bellek kullanımının profilini çıkarma

Bazel, kuralınızın bellek kullanımını kontrol etmenize yardımcı olabilecek yerleşik bir bellek profil aracı içerir. Sorun varsa bu soruna neden olan kod satırını tam olarak bulmak için yığının dökümünü alabilirsiniz.

Bellek izlemeyi etkinleştirme

Aşağıdaki iki başlatma işaretini her Bazel çağrısına iletmeniz gerekir:

 STARTUP_FLAGS=\
 --host_jvm_args=-javaagent:<path to java-allocation-instrumenter-3.3.0.jar> \
 --host_jvm_args=-DRULE_MEMORY_TRACKER=1

Bunlar sunucuyu bellek izleme modunda başlatır. Bunları bir Bazel çağrısı için bile unutursanız sunucu yeniden başlatılır ve baştan başlamanız gerekir.

Bellek İzleyici'yi kullanma

Örneğin, foo hedefine bakın ve ne işe yaradığını görün. Derleme yürütme aşamasını çalıştırmak yerine yalnızca analizi çalıştırmak için --nobuild işaretini ekleyin.

$ bazel $(STARTUP_FLAGS) build --nobuild //foo:foo

Ardından, tüm Bazel örneğinin ne kadar bellek tükettiğine bakın:

$ bazel $(STARTUP_FLAGS) info used-heap-size-after-gc
> 2594MB

bazel dump --rules kullanarak kural sınıfına göre döküm:

$ bazel $(STARTUP_FLAGS) dump --rules
>

RULE                 COUNT   ACTIONS     BYTES     EACH
genrule               33,762   33,801  291,538,824    8,635
config_setting           25,374      0   24,897,336     981
filegroup              25,369   25,369   97,496,272    3,843
cc_library              5,372   73,235  182,214,456    33,919
proto_library            4,140   110,409  186,776,864    45,115
android_library           2,621   36,921  218,504,848    83,366
java_library             2,371   12,459   38,841,000    16,381
_gen_source              719    2,157   9,195,312    12,789
_check_proto_library_deps       719     668   1,835,288    2,552
... (more output)

bazel dump --skylark_memory kullanarak bir pprof dosyası oluşturarak belleğin nereye gittiğine bakın:

$ bazel $(STARTUP_FLAGS) dump --skylark_memory=$HOME/prof.gz
> Dumping Starlark heap to: /usr/local/google/home/$USER/prof.gz

Yığını incelemek için pprof aracını kullanın. pprof -flame $HOME/prof.gz kullanarak flame grafiği oluşturmak iyi bir başlangıç noktasıdır.

pprof uygulamasını https://github.com/google/pprof adresinden indirin.

Şu satırlarla not eklenmiş en popüler çağrı sitelerinin metin dökümünü alın:

$ pprof -text -lines $HOME/prof.gz
>
   flat flat%  sum%    cum  cum%
 146.11MB 19.64% 19.64%  146.11MB 19.64% android_library <native>:-1
 113.02MB 15.19% 34.83%  113.02MB 15.19% genrule <native>:-1
  74.11MB 9.96% 44.80%  74.11MB 9.96% glob <native>:-1
  55.98MB 7.53% 52.32%  55.98MB 7.53% filegroup <native>:-1
  53.44MB 7.18% 59.51%  53.44MB 7.18% sh_test <native>:-1
  26.55MB 3.57% 63.07%  26.55MB 3.57% _generate_foo_files /foo/tc/tc.bzl:491
  26.01MB 3.50% 66.57%  26.01MB 3.50% _build_foo_impl /foo/build_test.bzl:78
  22.01MB 2.96% 69.53%  22.01MB 2.96% _build_foo_impl /foo/build_test.bzl:73
  ... (more output)